Naučna istraživanja

Suad Kurtćehajić predgovor za knjigu Emira Ramica

Suad Kurtćehajić predgovor za knjigu Emira Ramica
Krajem 2020 godine izašla je iz štampe knjiga Pamćenja i opomene akademika Emira Ramića.
Akademik prof. dr. Suad Kurtćehajić - Predgovor za poglavlja knjige "Pamćenja i opomene" autora akademika dr. Emira Ramića
U proteklih dvadeset godina Emir Ramić je pod agendom Naučnih istraživanja objavio preko 700 naslova, od ozbiljnih naučnih radova, do historiografskog tretmana godišnjica zločina i važnih događaja, ali i pravovremenih reakcija na aktuelne događaje koji su zadirali u pitanje ratnih zločina i tretmana pravosudne i povijesne istine. Emir Ramić je napravio most između naučnog tretmana tema iz oblasti kulture sjećanja i potreba savremenog trenutka da se ova važna oblast ne prepusti trivijalizaciji i nepismenosti.
Akademska zajednica se kulturom sjećanja najcÌŒesÌŒće bavi u zatvorenim univerzitetskim okvirima, dok postoje svakodnevne potrebe da odreÄ‘ene teme, prisutne u javnosti, budu tretirane relevatnim izvorima i jezikom pismenosti. VazÌŒno je to zbog razumijevanja da se historijska istina mora basÌŒtiniti u okvirima koji je mogu zasÌŒtititi i sacÌŒuvati od zuba vremena i od raznorodnih manipulacija. Upravo to je prepoznao Emir Ramić, kada je uspostavio most od jezika nauke ka potrebama savremenog trenutka. Njegova NaucÌŒna istrazÌŒivanja prostiru se od smrtopisa kroz krajeve Bosne i Hercegovine u kojima su se dogodili genocidni pohodi – a sÌŒto se mozÌŒe cÌŒitati kao geografija kulture sjećanja, pa do cÌŒitavog niza pravovremenih i relevantnih reakcija na brojne dogaÄ‘aje.
S jedne strane imamo autora koji mudrim didakticÌŒkim metodama nastoji javnosti, ali i budućnosti, predstaviti kompleksnost historijske materije, nacrtati cÌŒinjenice iz vremena dvostruke agresije na RBiH. S druge strane imamo agilnog hronicÌŒara aktuelne borbe za drzÌŒavne interese, za historijsku istinu, koji se odvazÌŒno bori protiv negatora pravosudnih cÌŒinjenica o genocidu nad BosÌŒnjacima, koji u tu vazÌŒnu bitku za historijski tekst ulazi sa naucÌŒnom aparaturom, stalozÌŒeno, suvereno, nadmoćno. Otud se pod agendom NaucÌŒnih istrazÌŒivanja nalaze i klasicÌŒni naucÌŒni tekstovi iz kulture sjećanja, ali i brojni kraći tekstovi, reakcije i saopćenja, u kojima se – naucÌŒnim jezikom, dakle – reagira na savremene pojave. Pred nama je, velimo, preko 700 tekstova koje je Emir Ramić objavio od 1999. do 2019. godine. Nemoguće ih je sve donijeti u jednoj knjizi, a pogotovo u jednom poglavlju, ali ih je moguće sve pronaći u elektronskoj formi, za one koje bude zanimalo cjelokupno djelo i djelovanje Emira Ramića. OdlucÌŒili smo se za reprezentativan izbor, koji mozÌŒe, u dijapazonu tematskih interesovanja, posvjedocÌŒiti cjelinu. Naravno da nema pravednog izbora, jer uvijek ostane mozÌŒda nesÌŒto bolje, sÌŒto je zasluzÌŒilo da se naÄ‘e u izboru, no, nasÌŒ cilj je bio da posvjedocÌŒimo taj raspon djelovanja Emira Ramića, pod agendom NaucÌŒnih istrazÌŒivanja. OdlucÌŒili smo se da obradimo posljednjih deset godina, da iz svake godine odaberemo po cÌŒetiri odlomka, koji mogu biti reprezantitav uzorak tematskih interesovanja i akademskog aktivizma Emira Ramića.

Vijesti: