Naučna istraživanja

Razlika UZP i agresija

Treba razlikovati Haške presude kada se govori međunarodnom konfliktu i udruženi zločinački poduhvat. Udruženi zločinački poduhvat je oblik krivične - personalne odgovornosti onog protiv koja je podignuta optužnica, a dokazivanje agresije je sveobuhvatnije jer treba dokazati involviranost jedne države ,tj. Srbije i Hrvatske u rat u Bosni i Hercegovini. Neshvatljivo je da su sudska vijeća na bazi skoro istih dokaza imala različita mišljena oko učesnika udruženog zločinačkog poduhvata. Kako je moguće da 8 sudija (tri u prvostepenom i 5 u drugostepenom ) 2007. i 2008. utvrde da je Milošević predvodio udruženi zločinački poduhvat sa Karadžićem i Mladićem u presudi protiv Milana Martića, te utvrdi da je udruženi zločinački poduhvat bio u cilju stvaranja veliko srpske države od trećine Hrvatske i velikih dijelova Republike Bosne i Hercegovine ,a onda sudska vijeća u procesima Karadžiću i Mladiću izostave Miloševića. Korejanski sudija Kvon je izuzeo mišljenje da je Milošević bio dio udruženog zločinačkog poduhvata u međupresudi protiv S.Milosevica,a onda je to kao predsjedajuci vijeća u slučaju Karadzic isto uradio nije promijenio mišljenje iz slučaja Miloševića, a Holandski sudija Ori je izuzeo Miloševića kao predsjedavajući u slučaju Mladić, a znamo da je Ori bio predsjedavajući u slučaju Stanišić i Simatović kada su obojica oslobođeni i kada je presuda poništena, a znamo da je Milošević bio u tom slučaju bio na čelu udruženog zločinačkog poduhvata. Ovdje se radi o pravnom nonsensu, ali je prilikom utvrđivanja članova udruženog zločinačkog poduhvata sudijama ostavljeno pravo da u svakom slučaju donose samostalne odluke, dok kod utvrđivanja međunarodnog konflikta - agresije sudije moraju slijediti sudsku praksu, što je napisano u nizu presuda i samo u posebnim slučajevima pravde im je dozvoljeno da mijenjaju već utvrđene presude o agresiji i to se nije desilo. Utvrđena je agresija Srbije i Hrvatske.Možda je izostavljanje Miloševića i udruženog zločinačkog poduhvata iz slučaja Karadžić i Mladić najbolje objasnio Alan Tiger, tužilac u oba predmeta, koji je rekao da izostavljanje Miloševića iz udruženog zločinačkog poduhvata ne znači da je Milošević amnestiran ili neka institucija ili entitet, nego da su u konkretnim slučajevima sudije procijenile da Milošević nije u udruženom zločinačkom poduhvatu. Kako dio sudija misli da je Milošević dio udruženog zločinačkog poduhvata, a dio ne misli. To je dio sudskog uvjerenja i  ove sudije će ostati zabilježene kao sudije koje su promijenile sudsku praksu da je Milošević  bio dio udruženog zločinačkog poduhvata.

Vijesti: