Naučna istraživanja

Sjećaš li se Žepe? – Da se nikada ne zaboravi genocid u Žepi

Sjećaš li se Žepe? – Da se nikada ne zaboravi genocid u Žepi
Sve dok se oni negiraju genocid mi ćemo ih tući naučnom i sudskom istinom
26. godišnjica pada zaštićene zone Ujedinjenih nacija (UN).
Na današnji dan pala je herojska Žepa, komandant Palić odveden s pregovora i ubijen u genocidu.
Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija od 6. maja 1993. godine Žepa je proglašena zaštićenom zonom. 26 godina od zauzimanja Žepe, zaštićene zone UN-a koja je pala u ruke snaga tzv. Vojske Republike Srpske.  Time je prekršena rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a koja je garantirala zaštitu stanovništvu Žepe. Na komemoraciji je istaknuto da je Srebrenica i Žepa predata snagama Ratka Mladića, te iznevjerena od strane meÄ‘unarodne zajednice. Ukrajinski bataljon UN-a nije pružio nikakvu vrstu zaštite opkoljenom stanovništvu.Dio stanovnika Žepe spas je pokušao naći, prelaskom Drine, u Srbiji, a tamo su zatočeni u logore Mitrovo Polje i Šljivovica. Oni koji su ostali u Žepi autobusima su prebačeni do teritorije pod kontrolom Armije RBiH. Nakon što je iz Žepe izašao posljednji autobus s civilima, jedinice VRS kojima je komandovao Ratko Mladić zarobili su Avdu Palića, Mehmeda ef. Hajrića i Amira Imamovića, koji su učestvovali u pregovorima o evakuaciji civila.
Genocid u zaštićenoj zoni UN-a Žepa je prema presudama MeÄ‘unarodnog suda pravde u Hagu, počinila VRS-a u julu 1995. Presuda Zdravku Tolimiru ne potvrÄ‘uje samo genocid u Srebrenici, nego i genocid u Žepi. Ubojstva trojice vodećih vojnopolitičkih predstavnika Bošnjaka u Žepi, Mehmeda Hajrića, Amira Imamovića i Avde Palića, Sud je ocijenio kao „djelo genocida“ jer su „trebala poslužiti kao primjer da nema nade za opstanak bošnjačkog stanovništva u enklavi“. Samo trinaest dana nakon što su 11. jula 1995. godine ušli u zaštićenu zonu UN-a Srebrenica 25. Jula 1995. godine VRS-a je, na čelu sa Ratkom Mladićem, ušla i u zaštićenu zonu UN-a Žepa. Dok još slike najvećeg zločina na tlu Europe nakon drugog svjetskog rata nisu bile ni obišle svijet, slike genocida u Srebrenici, Ratko Mladić je prešao na realizaciju drugog dijela direktive tadašnjeg predsjednika RS-a Radovana Karadžića po kojoj je bilo neophodno, prvo stvoriti nepodnošljive uvjete za život u zaštićenim zonama UN-a Srebrenica i Žepa a nakon toga ih zauzeti te svo nesrpsko stanovništvo zauvjek protjerati sa tog dijela Istočne Bosne. Na taj bi način, prema zločinačkim velikosrpskim idejama, Drina izbrisana kao granica te se stvorili preduvjeti za realizaciju ideje SANU-a o stvaranju velike Srbije. „Sa Srebrenicom smo završili, sada je na redu Žepa“ izvijestio je Ratko Mladić Radovana Karadžića u poslijepodnevnim satima 12. jula 1995. godine o učinjenom i onome što se slijedeće planira. Izloženi pritisku, u okolnostima u kojima su se našli, članovi pregovaračkog tima Žepe su potpisali sporazum o evakuaciji civila iz zaštićene zone UN-a Žepa što je u naredna dva dana i provedeno. Dana 27. jula 1995. godine vojnici Ukrajinskog bataljona u sastavu UN-a, nakon što su bez bilo kakvog otpora samo tri dana ranije pustili VRS-a da uÄ‘e u zaštićenu zonu te nakon što je proveden egzodus Žepljaka, predali su u bazi UN-a u Žepi u ruke agresora članove pregovaračkog tima Žepe: Avdu Palića komandanta odbrane Žepe, Mehmeda ef. Hajrića predsjednika ratnog predsjedništva Opštine Žepa i imama u Žepi, Amira Imamovića komandanta civilne zaštite u Žepi i Torlak Hamdiju. Sve ovo se dešavalo pred očima komandanta snaga UN-a u BiH generala Smita. Nedugo nakon toga, nakon što su bili stavljani na strašne muke, prva trojica su hladnokrvo ubijeni. Ova ciljana ubistva su trebala da osujete svaku pomisao na razmišljanje o bilo kakvoj mogućnosti povratka Žepljaka u Žepu. Progon stanovništva zaštićene zone UN-a Žepa, ciljana ubistva čelnih ljudi enklave, paljenje i uništavanje imovine je pretresno vijeće Haškog tribunala, u slučaju Tolimir, ocijenilo kao genocid. Drugostepeno vijeće Haškog tribunala je poništilo dio presude za genocid u Žepi koji se odnosi na ciljanja ubistva čelnih ljudi zaštićene zone UN-a Žepa u slučaju Tolimir. 
IGK

Vijesti: