Naučna istraživanja

Za istinu i pravdu se bori argumentima.

Za istinu i pravdu se bori argumentima. 

Glasajuči protiv Inckovog zakona o zabrani negacije Genocida i Holokausta u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, srpski delegati (SNSD i SDS): Dušanka Majkić,Mladen Bosić, Sredoje Nović, Lazar Prodanović, Nikola Špirić i hrvatski delegati (HDZ): Dragan Čović, Lidija Bradara, Marina Pendeš su negirali Genocid u BiH i Holokaust.
Tim činom su zauvijek zauzeli mjesto na stupu srama negatora Genocida i Holokausta, a historija će ih staviti na jedino moguće mjesto - smetlište historije. Sa njima se ne gradi bolja budućnost države BiH. Istina i pravda se nikada ne podrazumjevaju. Za njih se bori, argumentovano, snažno, ljudski, civilizacijski. Borba za istinu i pravdu je najbolji put borbe za bolju budućnost BiH.
/E.R./
 
INCKOV ZAKON NE ODNOSI SE SAMO NA ZABRANU NEGACIJU GENOCIDA, VEĆ I NA ZABRANU NEGACIJE HOLOKAUSTA 

 

tačci 3, gdje se jasno kaže:  
Ko javno odobri, porekne, grubo umanji ili pokuša opravdati zločin genocida, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin utvrđen pravosnažnom presudom u skladu s Poveljom Međunarodnog vojnog suda pridruženom uz Londonski sporazum od 8. avgusta 1945. ili Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju ili Međunarodnog krivičnog suda ili suda u Bosni i Hercegovini, a usmjereno je protiv grupe osoba ili člana grupe određene s obzirom na rasu, boju kože, vjeroispovijest, porijeklo ili nacionalnu ili etničku pripadnost, i to na način koji bi mogao potaknuti na nasilje ili mržnju usmjerenu protiv takve grupe osoba ili člana takve grupe,kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina

Otvori link ovdje: 

 

O sadržaju Londonskog sporazuma od 8. avgusta 1945. god., otvori link ovdje: 

 

 

Prema tome, delegati u Domu naroda Parlamentarne skupštine države Bosne i Hercegovine, Dušanka Majkić,Mladen Bosić, Sredoje Nović, Lazar Prodanović, Nikola Špirić i Dragan Čović, Lidija Bradara, Marina Pendeš koji su 29. novembra, 2021. god. glasali za ukidanje Inckovog zakona o zabrani negiranja genocida, glasali su istodobno i za ukidanje zabrane negiranja Holokausta.   

Vijesti: