Naučna istraživanja

Pismo Srbiji

PosÌŒtovane exelencije:

Aleksandar VucÌŒić – Predsjednk Republike Srbije.
Ivica DacÌŒić – Ministar inostranih poslova Republike Srbije.
Ana Brnabić – Predsjednica Vlade Republike Srbije.
Maja Gojković - Predsjednica Narodne skupsÌŒtine Republike Srbije. - Olivera Stanimirović DrzÌŒavno pravobranilasÌŒtvo Republike Srbije. -Nela Kuburović Ministrica pravde Republike Srbije.

PosÌŒtovana gospodo-svi naprijed navedeni.

Ja sam Muradif Pajt, drzÌŒavljanin SAD-a, bosanskoga porijekla.

Ja sam samostalan i privatni istraživač problematike kažnjavanja počinilaca prekršilaca

odredbi međunarodnnoga i humanitarnoga i javnoga prava počinjenih tokom ratnih

sukoba. Niti jedna drzÌŒava, partija ma koje drzÌŒave ili NGO ma koje drzÌŒave me ne financira.

Vama se obraćam kao žrtva u svoje ime i u ime SVIH ŽRTAVA bez obzira na vjeroispovjest i

page1image2427328

nacionalnu pripadnost KOJI SU U ISTOM POLOZÌŒAJU, kao i vjerskoh zajednica, svih fizicÌŒkih i

page1image2427520

pravnih lica, cÌŒiji objekti i sluzÌŒbenici su unisÌŒteni, opljacÌŒkani ili pobijeni.

page1image2428096

Sukladno i americÌŒkim, a i po zakonima VasÌŒe drzÌŒave, se ovaj dopis smatra kao pokusÌŒaj mirnoga rjesÌŒenja spora.

Ta obaveza naime proizilazi iz slijedećih pravnih akata:

- Rule
23(c)(2)FRCP (Federal rules of civil procedure -Saveznih pravila o parnicÌŒnom postupku).
Class action Notice Requirements requires
individual
notice. to be given to person who would be affected by the court’s decision.

BCÌŒlanu 192. ZPP Srbije 
CSukcesijom preuzetoj konvenciji između SAD-a i RH od juna 22. 1929 godine o mirnom rješenju sporova,

sa obavjesÌŒću da ću ja ZÌŒRTVA licÌŒno, kao osoba koja ima zakonsko pravo na nadoknadu sÌŒteta, kao i osoba koja zakonski po osnovu ugovora o posredovanju i nalogu ću, u ime svih zÌŒrtava i ili njihovih zakonskih nasljednikazÌŒrtava samo iz Srebrenice, pokrenuti pilot sudski postupak-(koji će biti precedent za sve ostale buduće sudske postupke za druga mjesta u BiH)- na OkruzÌŒnom sudu Sjedinjenih AmericÌŒkih DrzÌŒava za JuzÌŒni distrikt New Yorka, za naplatu svih oblika sÌŒtete materijalne i nematerijalne, prvenstveno pocÌŒinjene od strane organa vasÌŒe drzÌŒave tokom ratnih dogaÄ‘aja, sukladno odlukama koje jesu ustanovili meÄ‘unarodni sudovi.

U ovom momentu, kada Vam se obračam, nisam/nismo odlućili da na strani tuženih bude i Republika Srpska, ili još neke od država, čiji građani su učestvovali na Vašoj strani i hvalili se svojim djelima koji su u stvari zličini, što ne znaći da kasnije neće biti pridodati da budu strane u procesu na strani tužene strane. Pogledajte spomenike i groblja ruskim i grčkim junacima, koji su od strane počinilaca zločina podignuti u Višegradu i u Istočnom Sarajevu.

Taj americÌŒki sud u NY-pratio sam te procese cijelo vrijeme kao posmatracÌŒ i „JAVNOST“je sudio i presudio, u sudskim postupcima:

Kadic, et al v. Karadzic, et al - 1:93-cv-01163 | New York Southern District Court
Jane Doe I, et al v. Karadzic, et al 1:93-cv-00878 | New York Southern District Court

Tako da je apsolutno ispravno moje logično rješenje da je upravo taj sud najpozvaniji za ovu vrstu procesada odlučuje o nadoknadi štete žrtvama sa prostorima bivše SFRJbudući da je apsolutno profesionalno i nepristrastno već odlučivao.

Vaš sud bi bio, za pretpostaviti je, previše pristrastan da vodi ove vrste procesa.

Američki sud priznaje i poštuju sve presude međunarodnih sudova, osobito onih koje su i UN pa i oni-SAD osnovali.
KonacÌŒne presude meÄ‘unarodnih sudova se u svim pravnim poredcima uzimaju kao neoborive cÌŒinjenice 
-aksiom, i zakonski se ne mozÌŒe dokazivati suprotno. Res judicata.

Moje/nasÌŒe je zakonsko pravo i privilegij da biramo mjesto gdje da pokrenemo postupak.

Ovaj dopis mi je zakonska obaveza da Vam se ponudi da se ova stvar rijesÌŒi bez pravnih postupaka. I da Vam se ponudi prilika za sporazumno rjesÌŒenje prije upotrebe bilo kakvih pravnih lijekova.

Zbog financijskoga iznosa o kome Vam se obraćam – a mjerit će se stotinama milijardi dolara samo u ovom procesu, u slucÌŒaju ne postizanja mirnoga rjesÌŒenja predstojećega spora, ja ću sa već spremnim advokatskim timom preduzeti sve potrebne korake da naplatim/o po americÌŒkom zakonuzakonski predviÄ‘ene, i u ranije presuÄ‘enim presudama, već utvrÄ‘ene iznose sÌŒteta-materijalnih i nematerijalnih, sa pripadajucÌŒim kamatama i advokatskim i procesnim trosÌŒkovima.

Napominjem Vam da advokatski trosÌŒkovi u ovoj vrsti procesa obicÌŒno pored neke odreÄ‘ene svote koja se uplacÌŒuje kao avans, se obicÌŒno rade po principu – contingency fee, i mogu zakonski dozvoljeno dostićci iznos i do 150% na dosuÄ‘eni iznosa sÌŒteta, je iznos sÌŒto će u ovom procesu morati platiti strana koja izgubi proces.

MeÄ‘unarodni sud je, kao i HasÌŒki sud JAVNIM ISPRAVAMA-KONACÌŒNIM PRESUDAMAvecÌŒ utvrdio krivca, a sukladno odredbama CÌŒLAN 4. Odeljak 1 Ustava SAD-a i i 28 U.S.C. section 1782(a), bit će prima facija primjenjen.

Pogledajte samo kolika je bila dosuÄ‘ena suma svakom tuzÌŒitelju materijalne i nematerijalne sÌŒtete u predmetima JANE DOE vs. RADOVAN KARADZICUkupno presuÄ‘eno 4.9 milijardi $, koji su danas zbog kamata narasle na preko 60 milijardi bez advokatskih trosÌŒkovai S. KADIC, vs. RADOVAN KARADZIC,-oko 800 miliona dolara presuÄ‘enih, narasli na oko 12 milijardi dolara bez advokatskih trosÌŒkova, na istom tom sudu u SAD-u.

Pošto je američko pravo PRECEDENTNO, onda ista tužba kao i u slučaju Karadžić uz presuđenu stvar mora na tom sudu rezultirati pozitivnom/istom presudom.

Karadžić je bio tužen i presuđen po deset tačaka i svaki tužitelj je dobio po svakoj tački tužbe koja je i prihvačena i presuđena po 1 milion dolara materijalne štete-ukupno 10 miliona dolara i po svakoj tački tužbe koja je presuđena po 10 miliona nematerijalne štete. Znači ukupno 110 miliona dolara.

I na sve to dodajte Advokatske i moje troškove, za koji ćemo se postarati takođe naplatiti. Ovaj budući sudski proces Vam je samo djelomična cijena vaših počinjenih prekršaja odredaba međunarodnoga prava na teritoriji BiH, i opomena unaprijed da nigdje više i ne pomišljate , a kamo li da ponavite grešku iz prošlosti, jer će te i stari grijeh za koji ću vas tužit, i za eventualni novi PLATITI TERITORIJOM države Srbije.

Ja još uvijek poštujem Rezoluciju UN 1244, ali ne bih volio da budem u poziciji da Vam novcima dobijenim ovim sudskim procesom otplatim teritoriju KiM na koju vVi polažete pravo, na što sam/smo svi spremni.
A, presuda če biti američka i tužitelji/žrtve če u največem broju biti američki građani
-, pa objasnite amerikancima da se ne slazÌŒete sa isplatom sÌŒtete koju ste prouzrocÌŒili..

U Washingtonu.D.C. sam maja mjeseca vlastitim novcem financirao i organizovao trodnevni privatni zatvoreni sastanak na temu-Simulacija predstojećih sudskih postupaka za naplatu šteta za žrtve ratnih događanja počinjenih na teritoriji BiH od strane Republike Srbije i Republike Hrvatske.

Na tom skupu-simuliranom sudskom postupkusu ucÌŒestvovali -Advokatski i expertni tim u SAD-u (ukljucÌŒujući i bivsÌŒe najveće saradnike-tuzÌŒioceHasÌŒkoga tribunala) koji su kao budući pravni zastupnici tuzÌŒitelja-zÌŒrtava predstavili slucÌŒajeve.
UcÌŒesÌŒće su uzeli i penzionisane sudije federalnih sudova, koji su u ovom simuliranom procesu „sudili“ i iznosili svoje stavove ili skretali pazÌŒnju na moguće sitne zamke kojima će se moći koristiti odbrana tuzÌŒenih strana.

UVODNA NAPOMENA

Niti Srbija niti Hrvatska se u SAD-u ne mogu pozvati na imunitet shodno slijedom svih americÌŒkih zakona i meÄ‘unarodnih konvencija kojih je SAD potpisnica, a izmeÄ‘u ostaloga i odredbama zakona poznat kao The Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA).

I zaključak je pojednostavljenim jezikom sljedeći:

Da RH na osnovu presude HasÌŒkoga tribunala u predmetu Prlić et al. (IT-04-74), od 29. Novembra 2017 godine, kao res judicata i prima facia nema ama basÌŒ nikakvih sÌŒansi da izbjegne presudu u korist zÌŒrtava. Naime dovoljno je da minimum samo jedna osoba (valjda ja licÌŒno) pokrene predmetni spor i dobije ga, da ta presuda postane precedent za sve buducÌŒe procese svih zÌŒrtava, kao sÌŒto su to-precedentiveć sada presude protiv KaradzÌŒića, koje će biti korisÌŒteni u predstojećem postupku.

page3image2412864

Za Srbiju je kljucÌŒ, pored dovoljnoga broja presuda HasÌŒkoga tribunala, bila presuda MeÄ‘unarodnoga suda pravde, gdje se navodi da je Srbija odgovorna jer „nije sprijecÌŒila genocid u Srebrenici“.
U svim unutrasÌŒnjim zakonima svih zemalja svijeta
-i u vasÌŒem takoÄ‘epa i u odredbama meÄ‘. prava se nalazi odredba koja kazÌŒe – „krivicÌŒno djelo se mozÌŒe pocÌŒiniti CÌŒINJENJEM ili/i NECÌŒINJENJEM, u vasÌŒem slucÌŒajem je pocÌŒinjeno nesprecÌŒavanjem.

A jedinstven zaključak toga skupa je saznanje da će te presude biti najveći dobrodošli istorijski primjeri upozorenje svim budućim poćiniocima prekršaja protiv Međunarodnoga javnoga i humanitarnoga prava, na posljedice i cijenu kršenja tih prava.

Istorija je puna primjera kako i čime su gubitnici nepotrebnih vojnih pohoda plaćali propasti tih suludih pohoda i političke greške kojima su se vodili tokom tih pohoda.

Pogledajte samo neke najpoznatije istorijske slucÌŒajeve.

A-- Francuska je, kada je zavrsÌŒen prvi svjetski rat, ratnu sÌŒtetu naplatila od NjemacÌŒke za imperijalno ludilo, izuzimanjem iz pravnoga poredka NjemacÌŒke pokrajina Alzasa i Lorene.

B--Kada je Francuska zapala u financijsku krizu Americi je prodala teritorijuLuizijanu.

C--Kada je carska Rusija propadala, prodala je Americi -teritoriju Aljasku. Prema tome sÌŒto bi to Srbija bila iznimka da SÌŒTETU plati teritorijem.
Na kraju krajeva svi kreditori na svjetu kazÌŒu
nemaš para, ode kuća.

SÌŒto bi to REPUBLIKA SRBIJA bila iznimka u odnosu na kreditore ZÌŒRTVE.

Ja, Tužitelj ću-u slučaju da do sudskoga procesa dođetužbenim zahtjevom tražiti MAXIMALNU odštetu zbog kršenja odredbi međunarodnog javnoga, humanitarnoga i prava i zakona Sjedinjenih Američkih Država, u svoje ime i u ime svih drugih žrtava koje su tokom ratnih zbivanja oštečene od strane organa tuženoga.

ZAŠTO JE ODABRAN I NADLEŽAN BAŠ SUD U NY ZA PROVOĐENJA POSTUPKA.

  •   I ja i najveći broj tuzÌŒitelja koji će ucÌŒestvovati u ovoj kolektivnoj tuzÌŒbi smo drzÌŒavljani SAD-a. Moja i nasÌŒa privilegija je da izaberemo mjesto suda, i ja/mi odabrao/li basÌŒ sud u SAD kao najpodesniji.

  •   Vi nikada niste priznali niti jednu jedinu presudu ma bilo kojega MeÄ‘unarodnoga suda kojim ste okrivljeni za Genocid u Srebrenici, po osnovu ne sprecÌŒavanja. U svim unutrasÌŒnjim krivicÌŒnim zakonima SVIH DRZÌŒAVA NA SVIJETU ili meÄ‘unarodnoga prava je definisano da se krivicÌŒno djelo mozÌŒe pocÌŒiniti CÌŒINJENJEM ili NECÌŒINJENJEM. Prema tome pokrenuti ovaj spor na bilo kom vasÌŒem sudu je apsolutna iluzija.

    Pored toga Sud SAD za MA KOJI okrug ima nadlezÌŒnost u skladu sa, i po osnovu: 1-ZÌŒrtve i ili njihovi zakonski nasljednici su danas u najvećem broju drzÌŒavljani SAD-a.

2Zakonom o zasÌŒtiti zÌŒrtava mucÌŒenja, Pub. L. Br. 102-256,106 Stat. 78 (1992); 3-Zakononom o tuzÌŒbenim zahtjevima stranaca, 28 U.S.C. § 1350;
4-28 U.S. Code § 1331, -- svi cÌŒlanovi zakona The Foreign Sovereign Immunities Act Act o imunitetu stranih suverenitetaa, u nastavku texta FSIA) (codified at 28 U.S.C.A. §§ 1330, 1332(a)(2), (4). 1391(f), 1441(d), 1602-1611) i po principima dodatne i pomoćne nadlezÌŒnosti.
Zakon o zasÌŒtiti zÌŒrtava mucÌŒenja propisuje saveznu nadlezÌŒnost za djela mucÌŒenja i pogubljenja po kratkom postupku, bez obzira gdje su pocÌŒinjena.
Zakon o tuzÌŒbenim zahtjevima stranaca propisuje saveznu nadlezÌŒnost za „bilo koji parnicÌŒni postupak koji je pokrenulo strano lice samo zbog krivicÌŒnog djela, koje je pocÌŒinjeno krsÌŒenjem zakona drzÌŒava i sporazuma Sjedinjenih DrzÌŒava.“
- B-28 U.S. Code § 1606. Obim odgovornosti – Strana drzÌŒava cÌŒe biti odgovorna na isti nacÌŒin i u istom obimu kao privatna osoba pod i u istim uslovima.
42 U.S.C. § 1983, (Odgovornost drzÌŒave za sÌŒtetu koju prouzrokuje sluzÌŒbena osoba te drzÌŒave) Odredbe zakona SAD-a po kojima cÌŒe izmeÄ‘u ostaloga biti suÄ‘eno TuzÌŒenom.
Zakon o zasÌŒtiti nedrzÌŒavljana SAD-a i zakon drzÌŒave.-The Alien Tort Statute and the Law of Nations (ATS) - ( § 1350 1986

Pub.L. 102256,
11CÌŒlanom 28 U.S. Code § 1605 (a)(2) (General exceptions to the jurisdictional immunity of a foreign state) – TuzÌŒeni se ne mozÌŒe pozvati na IMUNITET.
12 Ustava SAD-a CÌŒLAN 3. odeljak 2. Sudska vlast se prostire na sve slucÌŒajeve, po zakonu i pravicÌŒnosti, koji proisticÌŒu iz ovog Ustava, zakona Sjedinjenih DrzÌŒava i ugovora zakljucÌŒenih ili koji će se zakljucÌŒiti po njihovom ovlasÌŒćenju, i izmeÄ‘u jedne drzÌŒave ili njenih graÄ‘ana i stranih drzÌŒava, graÄ‘ana ili podanika.

Temelji za tuzÌŒbu koju će podnijeti TuzÌŒitelj/i proisticÌŒu, izmeÄ‘u ostalog, iz slijedećih zakona, ugovora, rezolucija i sporazuma na snazi u SAD-u:

a) Međunarodno obićajno pravo;
b) Povelja Ujedinjenih Nacija, 59 Stat. 1031, Bevans 1153 (1945);
c) Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, G. A. Res. 217 A(iii), U. N.
Doc. A/810 (1948)
d) Konvencija o genocidu, 78 UNTS 277;
e) Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, G. A. Res. 2220A (xxi), 21 U.N. Doc., GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966);
f) ZÌŒenevske konvencije iz 1949., Konvencije I-IV, 12. august 1949., 6 UST 3114, 3217, 3316, 3516, TIAS No. 3362-3365; 75 UNTS 31, 85, 135, 287; Dopunski protokoli I i II ZÌŒenevske konvencije iz 1949., otvoreni za potpisivanje 12. decembra 1977., 16 ILM 1391, 1442 (1977).
g) Konvencija protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupanja ili kažnjavanja, G.A. res. 39/46, 39 U.N. Doc., GAOR Supp. (No. 51) at 197, U. N. Doc. A/39/51 (1984);
h) Deklaracija o zaštiti svih osoba od podvrgavanja mučenju i drugim okrutnim, neljudskim i ponižavajućim postupanjima i kažnjavanjima, G. A. Res. 3452, 30 U. N. Doc., GAOR Supp. (No. 34) at 91, U. N. Doc. A/10034 (1976);
i) Standardna minimalna pravila UN za postupanje sa zatvorenicima, U.N. Doc. A/CONF/611, ANNEX I, ESC Res.663(c), 24 U.N. ESCOR Supp. (No. 1), at 11, U.N. Doc.

28 U.S.C.

page5image2400704 page5image2400896 page5image2401088

10 Zakon o zasÌŒtiti zÌŒrtava mucÌŒenja The Torture Victim Protection Act of

page5image2401280

1991 (TVPA;

H.R. 2092, 106

Stat. 73

, enacted March 12, 1992)

page5image2401472 page5image2401664 page5image2401856 page5image2402048 page5image2402240 page5image2402624page5image2402816 page5image2403008

E/3048 (1957), izmjenjena i dopunjena, E.S.C. Res. 2076, 62 U.N. ESCOR Supp. (No.1), at 35, U.N. Doc. E/5988 (1977);
j) Europska konvencija za zasÌŒtitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, 4. novembar 1950., 213 UNTS. 221;

k) Opće pravo Sjedinjenih Američkih Država;
l) Zakoni i opće pravo Savezne države New York, koji uključuju, ali nisu ograničeni na napade i premlaćivanje, namjerno nanošenje duševne boli i respondeat superior (odgovara nadležni);

o)-

m)Pravni osnov da REPUBLIKA Hrvatska bude strana u procesu definisana je i odredbama MEĐUNARODNOGA, prava, koje su obavezujuće za sve članice UN-a.. Odredbe tih konvencija koje su navedene u nastavku su u našem slučaju LEX SPECIJALIS.
n)– MeÄ‘unarodno humanitarno pravo -International humanitarian law
-Rule 150 Reparacije. Od Države odgovorne za povrede međunarodnoga humanitarnoga prava se zahtjeva da ispune potpunu reparaciju za gubitke i povrede koje je počinila.

Rezolucija 310 od

09.07.2015.

, koju je Kongres SAD-a usvojio bez ijednog prigovora,

potvrđuje se da je politika agresije i etničkog čišćenja koju su provodile srpske snage u

Srebrenici genocid te se osuđuju sve izjave koje negiraju genocid.

Stalni Međunarodni sud pravde je zauzeo stajalište:

Princip je meÄ‘unarodnoga prava, pa cÌŒak i pravno generalna/opsÌŒta, koncepcija meÄ‘unarodnoga prava, da svako neposÌŒtivanje/krsÌŒenje nekoga principa, a pogotovu norme toga istoga meÄ‘unarodnoga prava, u sebe ukljucÌŒuje i obavezu da prekrsÌŒilac tih principa i/ili normi izvrsÌŒe potpunu reperaciju pricÌŒinjene sÌŒtete, sÌŒto je jus cogens norma.

OkruzÌŒni sud Sjedinjenih AmericÌŒkih DrzÌŒava za JuzÌŒni distrikt New Yorka je valjano mjesto suÄ‘enja za ovaj parnicÌŒni postupak u skladu sa 28 U.S.C. § 1391.

STRANE U POSTUPKU KOLEKTIVNE TUZÌŒBE

TuzÌŒena. Republika Srbija
TuzÌŒitelj – Ja Pajt Muradif, drzÌŒavljanin je SAD-a, i pravni sljedbenici/nasljednici zÌŒrtava

genocida u Srebrenici

Naime, TuzÌŒitelj/i će u skladu sa Pravilima 23(a), 23 (b) (1) (B) i 23 (b) (3) Saveznih pravila o parnicÌŒnom postupku.( Federal rules of civil procedure)podignuti grupnu tuzÌŒbu u svoje ime i u ime svih drugih koji se nalaze u slicÌŒnoj situaciji.

TuzÌŒbe i zahtjevi tuzÌŒitelja, predstavnika grupe, su tipicÌŒni za tuzÌŒbe i zahtjeve grupe.

Postoje zajednicÌŒka pravna pitanja i cÌŒinjenice u ovom postupku koji se odnose i uticÌŒu na svakog cÌŒlana grupe, naime:

Postupak cÌŒe se adekvatno provoditi kao grupna tuzÌŒba jer :
(a) provođenje odvojenih tužbi od strane pojedinačnih članova grupe bi stvorilo rizik od presuda koje bi praktično ugrozile interese ostalih članova grupe ili bi značajno narušile ili omele njihovu sposobnost da zaštite svoje interese, i/ili

(b) pravna pitanja i cÌŒinjenice koje su zajednicÌŒke za grupu preovladavaju nad pitanjima koja se ticÌŒu pojedinacÌŒnih cÌŒlanova i grupna tuzÌŒba je superiorna u odnosu na ostale dostupne metode za posÌŒteno i efikasno rjesÌŒavanje ovog spora

Da ne biste pomislili kako cÌŒe ovaj biti pokrenut samo protiv Republike Srbije cÌŒast mi predstavlja obavjestiti Vas da cÌŒe identicÌŒan proces na istom sudu, sa identićnim pravnim osnovom i zahtjevom biti pokrenut i protiv Republike Hrvatske poslije donosÌŒenja konacÌŒne presude u predmetu Prlić et al. (IT-04-74), od 29 novembar 2017 godine,takoÄ‘e, i za pocÌŒetak, takoÄ‘e samo PILOT POSTUPAK-PRECEDENTza pocÌŒinjene zlocÌŒine u Stupnom Dolu i Ahmićima.

Učešče Srbije u počinjenju genocida je također dokazano na Haškom tribunalu i Međunarodnom sudu pravde. Broj i žrtava i zakonskih nasljednika je trenutno nepoznat, ali čete biti uredno obavješteni preko američkoga suda

Po osnovu svega sÌŒto cÌŒe biti navedeno u tuzÌŒbi, tuzÌŒitelj i ostali cÌŒlanovi grupe, cÌŒe zahtjevati da sud donese presudu protiv tuzÌŒenog kako slijedi:

TuzÌŒiteljima se dodjeljuje zahtjevana:

a) Materijalna sÌŒteta.
b) Nematerijalna sÌŒteta;
Na dosuÄ‘ene iznose cÌŒu zahtjevati 
Postjudgment and Prejudgment Interest Rates c) Naknadu advokatima
d)Svi trosÌŒkovi tuzÌŒitelja nacÌŒinjeni tokom sudskoga procesa suÄ‘enja,
e) Za sve ostale dodatne odsÌŒtete za koju sud smatra da su pravedne i adekvatne. f)SuÄ‘enje pred porotom se zahtjeva po svim pitanjima

INSERT IZ OCÌŒEKIVANE PRESUDE

Svaki tuzÌŒitelj ima pravo naplate gore navedenih odsÌŒteta sa uracÌŒunatim Postjudgment and Prejudgment Interest Rates sukladno odredbama New York Consolidated Laws, Civil Practice Law and Rules, zajedno sa trosÌŒkovima tuzÌŒitelja nastalih podnosÌŒenjem ove tuzÌŒbe.

Ova presuda obuhvata nadoknadu koju je dodijela porota (ako se odlučimo za porotno suđenje), i uključuje dodatnu nadoknadu koju sud može odrediti. Ovaj Sud ostaje i dalje nadležan u vezi sa svim postupcima po ovoj tužbi, uključujući priznanje i izvršenje ove presude.

U prilogu Vam šaljem kopiju inserta dviju presuda Radovanu Karadžiću sa izvorom, da se ubjedite i sami izračunate o kojim sumama če se raditi u ovom sudskom postupku.

Eventualni pokušaj mirnoga rješenja se može organizovati samo u kabinetu Mladena Ivanića-člana predsjedništva BiHu Sarajevu, uz prethodno snošenje putnih troškova.

Kontaktirati me mozÌŒete na: pajt@usa.net ili na viber/cell u BiH +387 62 520 301. P.S. Svima Vam se izvinjavam zbog pravopisnih ili/i gramaticÌŒkih gresÌŒaka.

BRETTON WOODS, NH 03575, USA. Pajt Muradif
August 
15 2018 TuzÌŒitelj i Zakonski zastupnik.

page7image2890112

https://www.docketalarm.com/cases/New_York_Southern_District_Court/1- -93-cv-01163/Kadic_et_al_v._Karadzic_et_al/

Kadic, et al v. Karadzic, et al
1:93-cv-01163 | New York Southern District Court

Division Foley Square
Judge Judge Loretta A. Preska Filed March 2, 1993 Terminated Aug. 19, 2000

Magistrate Magistrate Judge Henry B. Pitman Nature of Suit 360 Personal Injury - Other Cause 28:1331 Fed. Question: Other Demand $0

JUDGMENT

page8image3111168 page8image3111360page8image3111552

(1) that Plaintiff N.S. has final judgment against and recovery from dft. Radovan Karadzic of $10,000,000.00 in

page8image3111936

compensatory damages and $20,000,000.00 in punitive damages under the Alien Tort Claims Act and Torture

page8image3112128

Victim Protective Act;

page8image3112320

(2) plaintiff Jadranka Cikgelj has final judgment against and recovery from dft'. Radovan Karadzic of

page8image3112512

$15,000,000.00. in compensatory damages and $20,000,000.00 in punitive damages under the Alien Tort Claims

page8image3112704

Act and Torture Victim Protection Act;

page8image2887424

(3) A.G. of plaintiff Zene Bosne I Hercegovine ("Zena BiH") has final judgment against and recovery from dft

page8image2888960

Radovan Karadric of $11,000,000.00 incompensatory damages and $20,000,000.00 in punitive damages under

page8image2888576

the Alien Tort Claims Act and Torture Victim Protection Act;

page8image2791808

(4) Tesma Elezovic of plaintiff Zena BiH has final judgment against and recovery from dft. Radovan Karadzic of

page8image3112960

$11,000,000.00 in compensatory damages and $20,000,000.00 in punitive damages under the Alien Tort Claims

page8image3113152

Act and Torture Victim Protection Act;

page8image3113344

(5) Plaintiff S.A. has final judgment against and recovery from dft. Radovan Karadzic as follows: (i) on her own

behalf, $10,000,000.00 in compensatory damages and $20,000,000.00 in punitive damages under the Alien Tort

Claims Act and Torture Victim Protection Act; (ii) as administratrix of her mother's estate, $10,000,000.00 in

compensatory damages and $20,000,000.00 in puntive damages udner the Alien Tort Claims Act and Torture

Victim Protection Act;

(6) Plaintiff S. Kadic has final judgment against and recovery from dft. Radovn Karadzic as follows: (i) on her own

behalf, $10,000,000.00 in compensatory damages and $20,000,000.00 in punitive damages under the Alien Tort

Claims Act and Torture Victin Protection Act; (ii) on behalf of her infant children Benjamin and Ognjen,

$20,000,000.00 in compensatory damages and $20,000,000.00 in punitive damages under the Alien Tort Claims

Act and Torture Victim Protection Act;

(7) plaintiff H. Harambasic has final judgment against and recovery from dft. Radovan Karadzic of $12,000,000.00

page9image13713408

in compensatory damages and $20,000,000.00 in punitive damages under the Alien Tort Claims Act and Torture

page9image13713600

Victim Protection Act;

page9image13713792

(8) Plaintiff Nusreta Sivan has final judgment against and recovery from dft. Radovan Karadzic of $15,000,000.00

page9image13713984

in compensatory damages and $20,000,000.00 in punitive damages under the Alien Tort Claims Act and Torture

page9image13714176

Victim Protection Act;

page9image13714368

(9) plaintiff S. Menkovic has final judgment against and recovery from dft. Radovan Karadaic of $11,000,000.00 in

page9image13714560

compensatry damages and $20,000,000.00 in punitive damages under the Alien Tort Claims Act and Torture

page9image13714752

Victim Protection Act;

page9image13714944

(10) Plaintiff Zene Bosne I. Hercegovine (" ZenaBiH") has final judgment against and recovery from dft. Radovan

page9image13715136

Karadric of $50,000,000.00 in compensatory damages and $100,000,000.00 in puntive damages under the Alien

page9image13715328

Tort Claims Act and Torture Victim Protection Act;

page9image13715520

(11) plaintiff Interncionalna Iniciativa Zena Bosne I Heregovine ("Biser") has final judgment aganist and recovery

page9image13715712

from dft. Radovan Karadzic of $50,000,000.00 in compensatory damages and $100,000,000.00 in punitive

page9image13715904

damages under the Alien Tort Claims Act and Torture Victim Protective Act;

page9image13716096

(12) R.G. of plaintiff Zena BIH has final judgment against and recovery from dft' Radovan Karadzic of

page9image13716288

$10,000,000.00 in compensatory damages and $20,000,000.00 in punitive damages under the Alien Tort Claims

page9image13716480

Act and Torture Victim Protection Act;

page9image13716672

(13) R.L. of plaintiff Zena BIH has final judgment against and recovery from dft. Radovan Karadzic of

page9image13716864

$10,000,000.00 in compensatory damages and $20,000,000.00 in punitive damages under the Alien Tort Claims

page9image13717056

Act and Torture Victim Protection Act;

page9image13717248

(14) M. S. of plaintiff Zena BiH has final judgment against and recovery from dft. Radovan Karadzic of

page9image13717440

$10,000,000.00 in compensatory damages and $20,000,000.00 in punitive damages under the Alien Tort Claims

page9image13717632

Act and Torture Victim Protection Act;

page9image13717824

(15) Each plaintiff shall recovery the aforementioned damages with interest thereon, at the rate provided by law,

page9image13718016

28 U.S.C. section 1961, along with plaintiffs' costs of this action;

page9image13718208

(16) this Judgment encompasses the relief awarded by the jury and does not include additional relief that the

page9image13718400

Court may imposes, including without limitation injunctive relief.

page9image13718592

This Court shall retain jurisdiction over this action for all proceedings involving the registration and enforcement of

page9image13718784

this Judgment. ( signed by Judge Peter K. Leisure ); Mailed copies and notice of right to appeal. Entered On

page9image13718976

Docket: 8/17/00. (pl) Modified on 09/14/2000 (Entered: 08/17/2000).

page9image13719168 page9image13719360

https://www.docketalarm.com/cases/New_York_Southern_District_Court/1--93-cv 00878/Jane_Doe_I_et_al_v._Karadzic_et_al/

Jane Doe I, et al v. Karadzic, et al 1:93-cv-00878 | New York Southern District Court Division Foley Square
Judge Judge Peter K. Leisure
Filed Feb. 11, 1993

Terminated Oct. 4, 2000

Magistrate Magistrate Judge Henry B. Pitman Nature of Suit 890 Statutory Actions - Other Cause 28:1331 Fed. Question: Other

page9image13719552 page9image13719744page9image13719936

Demand $0

JUDGMENT #00,2204; that pltff Jane Doe I has final jdgmt. against and recovery from deft Radovan Karadzic of

page10image13847552

$15,000,000.00 in compensatory damages and $100,000,000.00 in punitive damages for gang rape, beating and

page10image13847744

other torture in the Trnopolje concentration camp, genocide, war crimes, crimes against humanity, assault and

page10image13847936

battery, and intentional infliction of emotional distress;

page10image13848128

pltff Jane Deo III has final jdgmt. against and recovery from deft Radovan Karadzic of $20,000,000.00 in

page10image13848320

compensatory damages and $100,000,000.00 in punitive damages for rape, forced pregnancy, sexual slavery,

page10image13848512

other torture, genocide, war crimes, crimes against humanity, assault and battery, and intentional infliction of

page10image13848704

emotional distress;

page10image13848896

pltff Mirzeta Hirkic (Jane Doe IV) has final jdgmt. against and recovery from deft Radovan Karadzic as follows: on

her own behalf, $15,000,000.00 in compansatory damages and $100,000,000.00 in punitive damages for

detention in the Trnopolje concentration camp; for cruel, inhuman, and degrading treatment, including the fear of

sexual assault against herself and her daughter; for her husband's detention, torture, and disappearance; for

genocide, war crimes, crimes against humanity, assault and battery, and intentional infliction of emotional

distress; and suing on behalf of her deceased husband, $10,000,000.00 in compensatory damages and

$100,000,000.00 in punitive damages;

pltff Hava Jukic (Jane Doe V) has final jdmgt. against and recovery from deft Radovan Karadzic as follows: on her

own behalf, $15,000,000.00 in compensatory damages and $100,000,000.00 in punitive damages for her own

suffering and her husband's detention, torture through severe beating, and death due to torture; for genocide, war

crimes, wrongful death, crimes against humanity, assualt and battery, and intentional infliction of emotional

distress; and suing on behalf of her deceased husband, $10,000,000.00 in compensatory damages

$100,000,000.00 in punitive damages;

pltff Halida Mesic (Jane Doe VI) has final jdgmt. against and recovery from deft Radovan Karadzic as follows: on

her own behalf, $20,000,000.00 in compensatory damages and $100,000,000.00 in punitive damages for her own

suffering and her husband's detention, torture through severe beating, and dealth due to torture, for genocide, war

crimes, wrongful death, crimes against humanity, assault and battery, and intentional infliction of emotional

distress; and suing on behalf of her deceased husband, $10,000,000.00 in compensatory damages

$100,000,000.00 in punitive damages;

pltff Jane Doe VII has final jdgmt. against and recovery from deft Radovan as follows: on her own behalf,

$30,000,000.00 in compensatory damages and $100,000,000.00 in punitive damages for the summary execution

of her brother; for the killing of her husband; for the loss of her arm during the bombing of Sarajevo; for suffering

during the siege of Sarajevo; for wrongful death; for genocide, war crimes, crimes against humanity, assault and

battery, and intentional infliction of emotional distress; and suing on behalf of her deceased husband,

$10,000,000.00 in compensatory damages and $100,000,000.00 in punitive damages; and suing on behalf of her

deceased brother, $10,000,000.00 in compensatory damags and $100,000,000.00 in punitive damages;

pltff Jane Doe IX has final jdgmt. against and recovery from deft Radovan Karadzic of $15,000,000.00 in

page10image13854080

compensatory damages and $100,000,000.00 in punitive damages for repeated rape, gang rape, threats of death,

page10image13854272

other torture, genocide, war crimes, crimes against humanity, assault and battery, and intentional inflication of

page10image13854464

emotional distress;

page10image13854656

pltff Jane Doe X has final jdgmt. against and recovery from deft Radovan Karadzic as follows: on her own behalf,

15,000,000.00 in compensatory damages and 100,000,000.00 in punitive dmages for gang rape and other torture;

for the disappearance of her father and brother; for genocide, war crimes, crimes against humanity, assault and

battery, and intentional infliction of emotional distress; and suing on behalf of her deceased father,

$10,000,000.00 in compensatory damages and 100,000,000.00 in punitive damages; and suing on ehalf of her

deceased brother, $10,000,000.00 compensatory damages and $100,000,000.00 in punitive

pltff Alma Vilogorac (Jane Doe XI) has final jdgmt. and recovery from deft Radovan Karadzic as follows: on her

page10image13856000

own behalf, $15,000,000.00 in compensatory damages and $100,000,000.00 in punitive dmages for war crimes

page10image13856192

during siege of Sarajevo; for the disappearance of her two brothers, for genocide, war crimes, crimes against

page10image13856384

humanity, and intentional infliction of emotional distress; suing on behalf of her deceased oler brother,

page10image13856576

$10,000,000.00 in compensatory damages and $100,000,000.00 in punitive damages and suing on behalfof her

page11image13899008

deceased twin brother, $10,000,000.00 in compensatory damages and $100,000,000.00 in punitive damages;

page11image13899200

pltff Jane Doe XII has final jdgmt. against and recovery from deft Radovan Karadzic as follows: on her own behalf,

$20,000,000.00 in compensatory damages and $100,000,000.00 in punitive damages for torture, including death

threats; for the disappearance of her husband; for genocide, war crimes, crimes against humanity, assault and

battery, and intentional infliction of emotional distress; and suing on behalf of her deceased husband,

$10,000,000.00 in compensatory damages and $100,000.000.00 in punitive damages

pltff Jane Doe XIII has final jdgmt. against and recovery from deft Radovan Karadzic of $15,000,000.00 in

page11image13900352

compensatory dmages and $100,000,000.00 in punitive damages for war crimes during the siege of Sarajevo; for

page11image13900544

genocide, war crimes, crimes against and intentional infliction of emotional distress;

page11image13900736

pltff Jane Doe XIV, a monor, suing through her motion, Jane Doe XIII, has final jdgmt. against and recovery from

page11image13900928

deft Radovan Karadzic of $30,000,000.00 in compensatory damages and $100,000,000.00 in punitive damages

page11image13901120

for war crimes during the siege of Sarajevo; for genocide, war crimes, crimes against humanity, and intentional

page11image13901312

infliction of emotional distress;

page11image13901504

pltff Kemel Mehinovic (John Deo I) has final jdgmt. against and recovery from deft Radovan Karadzic of

page11image13901696

$25,000,000.00 in compensatory damages and $100,000,000.00 in punitive damages for torture, forced labor,

page11image13901888

prolonged detention, genocide, war crimes, crimes against humanity, assualt and battery, and intentional infliction

page11image13902080

of emotional distress;

page11image13902272

pltff John Doe II has final jdgmt. against and recovery from deft Radovan Karadzic of $20,000.000.00 in

page11image13902464

compensatory damages and $100,000,000.00 in punitive for torture, detention in the Omarska and Trnopolje

page11image13902656

concentration camps, genocide, war crimes, crimes against humanity, assault and battery, and intentionalinfliction

page11image13902848

of emotional distress;

page11image13903040

pltff Dr. Emir Kapetanovic (John Doe III) has final jdgmt. against and recovery from deft Radovan Karadzic of

page11image13903232

$27,000,000.00 in compensatory dmages and $100,000,000.00 in punitive damages for tortuer, detention in the

page11image13903424

Manjaca concentration camp, genocide, war crimes, crimes against humanity, assault and battery, and intentional

page11image13903616

infliction of emotional distress;

page11image13903808

pltff John IV has final jdgmt. agisnst and recovery from deft Radovan Karadzic as follows: on his own behalf,

$15,000,000.00 in compensatory damages and $100,000,000.00 in punitive for the arbitrary arrest and

disappearance of his son, and for genocide, war crimes, crimes against humanity, and intentional infliction of

emotional distress; and suing on behalf of his deceased son, $10,000,000.00 in compensatory damages and

$100,000,000.00 in punitive damages

pltff Fazlic has final jdgmt. against and recovery from deft Radovan Karadzic of $20,000,000.00 in compensatory

page11image13904960

damages and $100,000,000.00 in punitive damages for torture, arbitrary detention, genocide, war crimes, crimes

page11image13905152

against humanity, assault and battery, and intentional inflictio of emotional distress;

page11image13905344

pltff John Doe VI has final jdgmt. against and recovery from deft Radovan Karadzic as follows: on his own behalf,

$20,000.000.00 in compensatory damages and $100,000,000.00 in punitive damages for war crimes during the

siege of Srebrenica; for the summary execution his first brother; for the disappearance of his father and his

second brother during the Srebrenica massacre; for genocide, war crimes, crimes against humanity, assault and

battery, and intentional infliction of emotional distress; and suing on behalf of his deceased aterh, $10,000,000.00

in compensatory damages and $100,000,000.00 inpunitive and suing on behalf of his deceased brother number

on, $10,000,000.00 compensatory damages and $100,000,000.00 in punitive damages; and suing on behalf of

his deceased brother number two, $10,000,000.,00 in compensatory damages and $100,000,000.00 in punitive

damages;

pltff John Doe VII has final jdgmt. against and recovery from deft Radovan Karadzic as follows: on his own

behalf, $25,000,000.00 in compensatory damages and $100,000,000.00 in punitive damages for war crimes

during the siege of Srebrenica; for torture, beatings, and the deprivation of medical care in the Batkovic camp; for

detention, beatings, and forced labor in for the killing of his son; for genocide; war crimes, crimes against

humanity;assault and battery, and intentional infliction of emotional distress; and suing on behalf of his deceased

son, $20,000,000.00 in compensatory damages and $100,000,000.00 in punitive damages;

pltff John Doe VIII final jdgmt. against and recovery from deft Radovan as follows: on his own behalf of

$20,000,000.00 in compensatory damages and $100,000,000.00 in punitive for war crimes during the siege of

Srebrenica; for torture, detention in inhuman conditions in concentration camps; for the disappearance of his

brothers; for genocide, war crimes, crimes against humanity, assault and battery, and intentional inflication of

emotional distress; and suing on behalf of his deceased borther humber on, $10,000,000.00 in compensatory

damages and $100,000,000.00 in punitive damages and suing on behalf of his deceased brother number two,

$10,000,000.00 in compensatory damages and $100,000,000.00 in punitive damages;

pltff John Doe IX has final jdgmt. against and recovery from deft Radovan Karadzic of $20,000,000.00 in

page12image14080000

compensatory damages and $100,000,000.00 in punitive damages for torture, detention in inhuman conditions in

page12image14080192

concentration camps; for the disappearance of his brothers; for genocide, war crimes, crimes against humanity,

page12image14080384

assault and battery, and intentional infliction of emotional distress;

page12image14080576

pltff John Doe X has final jdgmt. against and recovery from deft Radovan Karadzic of $20,000,000.00 in

page12image14080768

compensatoery damages and $100,000,000.00 in punitive dmages for torture, detention in inhuman conditions in

page12image14080960

concentration camps; for the disappearance of his brothers; for genocide, war crimes, crimes against humanity,

page12image14081152

assault and battery, and intentional infliction of emotional distress; ea.

page12image14081344

pltff shall recover the aforementioned damages w/interest thereon, at the rate provided by law, 28 U.S.C. 1961,

along w/ pltffs' costs of this action; this Jdgmt. encompasses the relief awarded by the jury and does not include

additional relief that the Court may impose; this court shall retain jurisdiction over this action for all proceedings

involving the registration and enforcement of this Jdgmt.; ( signed by Judge Peter K. Leisure ); Mailed copies and

notice of right to appeal. Entered On Docket: 10/4/00. (lf) Modified on 10/05/2000 (Entered: 10/05/2000).

Vijesti: