Naučna istraživanja

Vukovar je simbol varvarstva, urbicida i kulturocida.

 

Povodom 31. godišnjice od pada Vukovara i zlo?ina nad civilnim stanovništvom tog grada.

Vukovar je simbol varvarstva, urbicida i kulturocida.

Ubijanje grada:

25. avgusta 1991. –Jedinice Jugoslovenske narodne armije, teritorijalne odbrane i dobrovoljci iz Srbije, zapo?eli opsadu Vukovara koja je trajala 87 dana...
25. avgusta 1991. godine napadom JNA iz vazduha, sa zemlje i Dunava, po?eo je „pakao Vukovara“.
14. septembra 1991. po?eo je totalni napad na Vukovar. Avioni i artiljerija satima bacaju bombe i granate na grad, tenkovi, oklopni transporteri, pešadija kre?u na grad iz svih pravaca...
20. i 21. septembra 1991. dvorac Elc bombardovan i tom prilikom zapaljen. Požar je trajao dva dana...
Krajem septembra 1991. – Radni?ki dom je bombardovan, zapaljen i izgoreo u požaru...
Srpske oružane formacije su vršile napade na grad Vukovar iz vazduha, s kopna i Dunava. Vukovar je postao simbol varvarskog uništavanja gradova u ratu...
19. septembar 1991. - Veliki broj Beogra?ana, bacaju?i cve?e pred tenkove, ispratio je Prvu gardijsku oklopnu diviziju JNA u rušila?ki pohod na Vukovar. To je jedan je od najsramnijih doga?aja u istoriji Beograda! 
19. septembar 1991. - Cve?e na tenkovima, Beograd. Autoput – Vukovar. Odgovornost! 
1. oktobra 1991. Vukovar je u potpunom okruženju srpskih snaga...
2. oktobra 1991. najžeš?i napad na opkoljeni Vukovar...
Tokom opsade Vukovara po?injen je ratni zlo?in urbicida i kulturocida – uništeno je istorijsko jezgro grada: svi muzeji, dvorac Elc, Gradsko kazalište, Radni?ki dom...
Po?etkom oktobra 1991. Medicinski centar, smešten je u podrumu, ve?ina ranjenih umire zbog nedostatka lekova, krvi, plazme i sanitetskog materijala...
Tokom opsade grada, Vukovarci/ke su bili u podrumima i skloništima, bez struje, vode, hrane, telefonske veze sa svetom...
„Tko ?e ?uvati moj grad, moje prijatelje, tko ?e Vukovar iznijeti iz mraka? Netko je dirao moje parkove, klupe na kojima su još urezana vaša imena, sjenu u kojoj ste istodobno i dali, i primili prvi poljubac – netko je jednostavno sve ukrao jer, kako objasniti da ni Sjene nema? (novinar Siniša Glavaševi?, Pri?a o gradu)
3. novembra 1991. JNA je zatvorila sve prilaze gradu...
Stanovnici Vukovara tri su mjeseca živjeli u podrumima: sišli su pod zemlju, jer na njezinoj površini više za njih nije bilo života. (književnik Pavao Pavli?i?, Vukovarske katakombe)
14. novembra 1991. po?eo je završni napad – JNA je presekla odbranu grada duž reke Vuke...
Tokom novembra 1991. pravoslavna crkva sv. Nikole je potpuno razorena.
Iz bolnice u Vukovaru odveden je 261 ranjenik, civili i medicinsko osoblje od kojih je 260 ubijeno na poljoprivrednom dobru Ov?ara, a za 61 osobom se još traga...
Na Vukovar je ba?eno 700 000 granata. U napadu na Vukovar je u?estvovalo i do 30 000 pripadnika srpskih oružanih snaga, 1 600 tenkova, avijacija JNA, re?na mornarica...do temelja uništili Vukovar, ostavili za sobom pustoš i pepeo...
Tokom opsade Vukovara po?injen je ratni zlo?in urbicida i kulturocida – uništeno je istorijsko jezgro grada; Vukovar je postao simbol varvarskog uništavanja gradova u ratu...
18. novembra 1991. grad je pao; više od 30 000 ljudi je proterano s podru?ja Vukovarske opštine.
18. novembra 1991. - Nakon pada Vukovara zarobljenici/e odvedeni u logore u Srbiji: Staji?evo, Begejci, Sremska Mitrovica, Beograd, Aleksinac i Niš. Kroz ove logore prošlo je oko 10 000 vukovarskih civila i vojnika, od ?ega je 300 ubijeno, a 495 se još uvek vode kao nestali. Za osnivanje logora, ubijanje i mu?enje zatvorenika/ca još uvek niko nije odgovarao!
18. novembar 1991. – Logori u Srbiji... Odgovornost!
Vukovar je 1991. bio punih 87 dana pod opsadom JNA i paravojnih srpskih formacija. - Ubijeno je više 1000 civila, ranjeno je više od 25000 ljudi, dok je više hiljada bolesnih i ranjenih zarobljenika i zarobljenica prošlo kroz logore u Srbiji. 
Za zlo?ine urbicida, za osnivanje logora, ubijanje i mu?enje hrvatskih zarobljenika/ca u Srbiji još uvek niko nije odgovarao, što ukazuje na kontinuitet nekažnjivosti u Srbiji. 

Vijesti: