Naučna istraživanja

Napadnuta je istina o agresiji i genocidu na BiH, napadnute su bosanskohercegova?ke državne i društvene vrijednosti.

Napadnuta je istina o agresiji i genocidu na BiH, napadnute su bosanskohercegova?ke državne i društvene vrijednosti. 
Širenje negativnih predrasuda o BiH i razvijanje antibosanskog stereotipa kao forme posebno se poja?alo ovih dana, jednakog inteziteta u matici i dijaspori, posebno sjevernoameri?koj dijaspori. U sjevernoameri?koj dijaspori udruženi projekat destrukcije BiH lobira za potrebe hegemonijskih ideologija. Tako se BiH pokušava smatrati “starom srpskom zemljom”, odnosno “povijesnim srcem hrvatstva”. Radi se o istom napadu na BiH, koji dolazi iz istih centara, ima iste ciljeve i inspiriše se istim nacionalisti?kim ideologijama u uslovima agresije i genocida. Odbraniti istinu o borbi za BiH zna?i odbraniti državu BiH od novih sukoba, sa?uvati njen suverenitet, teritorijalni integritet. državno pravni kontinuitet i politi?ki subjektivitet i omogu?iti joj dalju državnu i društvenu stabilizaciju.

Vijesti: