Naučna istraživanja

Sje?aš li se Briševa? – Da se nikada ne zaboravi zlo?in u Briševu.

Sje?aš li se Briševa? – Da se nikada ne zaboravi zlo?in u Briševu.

 Sve dok se oni negiraju genocid mi ?emo ih tu?i nau?nom i sudskom istinom.

Godišnjica zlo?ina u prijedorskom selu Briševo.

Najprije su granatirali selo, a onda je ušlo oko 3.000 vojnika, i taj dan je bio masakr, 68 ljudi je ubijeno. Ve?ina ku?a je zapaljena, a 45 ljudi odvedeno u logor isti dan.

Najmla?a žrtva bio 16-godišnji Ervin Matanovi?, a osim njega ubijeni su maloljetni Predrag i Goran Matanovi? te Luka Mlinar. Najstarija žrtva bio je Pero Dima?, koji je imao 82 godine kada je ubijen.

U presudi Radoslavu Br?aninu, bivšem politi?kom vo?i Autonomne regije Krajina, navodi se kako su prije granatiranja Briševa vlasti bosanskih Srba na tom podru?ju zahtijevale od mještana da im predaju sve oružje. Iako se radilo samo o lova?kim puškama i pištoljima u zakonitom posjedu, oružje je predato bosanskim Srbima u Rasavcima.

Osim kod Br?anina, kojeg je Me?unarodni krivi?ni sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) osudio na 30 godina zatvora, zlo?in u Briševu je konstatovan u više sudskih presuda.

U presudi Ratku Mladi?u, bivšem komandantu Glavnog štaba Vojske Republike Srpske osu?enom na doživotnu kaznu zatvora, navodi se kako je od ukupnog broja žrtava bilo 14 žena i ?etvero invalida, kao i da je pet žrtava bilo mla?e od 18, a 13 starije od 60 godina.

“U toj istoj grupi žrtava, 18 ih je prona?eno u civilnoj odje?i. (…) Briševo je bilo nenaoružano selo i u njemu u to vrijeme nije bilo nikakvih borbenih aktivnosti”, navodi se u presudi kod Mladi?a.

“U zato?eni?ki centar u hali ‘Krings’ u Sanskom Mostu dovedeno je 36 muškaraca iz sela Briševa. Narednih sedmica, vojnici su plja?kali to podru?je i rušili ku?e, kao i jednu katoli?ku crkvu”, navodi se u presudi Mom?ilu Krajišniku, bivšem predsjedniku Skupštine Republike Srpske osu?enom na 20 godina zatvora.

Preživjele Briševljane najviše boli što za zlo?ine po?injene u njihovom mjestu nisu odgovarali direktni po?inioci.

IGK

Vijesti: