Podrške plemenitih

Sabit I. Milinkich M.Sc, B.Sc, B. Technology.

 

Moj prvi kontakt sa Emirom Ramićem se odnosio na suprotstavljena mišljenja oko nekih pitanja vezanih za Bosnu i Hercegovinu. Ramić je to shvatio ne kao kritiku nego kao dijalog. Širina njegovog pristupa mi je bila dovoljna da  nastavim saradnju sa takvim čovjekom. Kasnije naš susret u SAD  je obogatio moje mišljenje o njemu. Često u pozadini, bio je motorna snaga i idejni kreator Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike. Dokument BNC17 je bez sumnje proizveo bazičnu podloga za budući Bosanski Nacionalni Koncept. Zahvaljujući Ramićevom razumijevanju njegovog značaja, dokument je prihvačen i prezentiran Bosanskoj Dijaspori Sjeverne Amerike Maja 2004 godine u Detroitu.  Najmanje pola decenije Ramićeve aktivnosti su bile prisutne i okupirale razmisljanja mnogih nasih intelektualnih krugova u svijetu, kao i onih u Bosni i Hercegovini. Lično se nadam da povlacenje iz Kongresa neće zaustviti njegov rad, naprotiv pojačat će ga novim idejama i svježim aktivnostima. Emir Ramic je definitivno zaslužio kredit za sve učinjeno. 

Vijesti: