Podrške plemenitih

Esad K

Esad Kopić Osmanović

Bez jezika smo kao cvijet bez vode i sunca. Bosanskim jezikom pričamo od rođenja, ali su nam dušmani mijenjali naziv našem maternjem jeziku! ..... Hvala Emir Ramic za svaki minut tvoje borbe za Bosnu i Hercegovinu, za opismenjavanje našeg naroda, za žrtvu koju podnosiš tako hrabro.

Vijesti: