Podrške plemenitih

Safet Avdić, Australia

 

Poštovani hvala Vam velika na opširnosti izvještaja o slučaju predsjednika prof. Ramića. Sada znamo njegove jade. Iz članka ne znamo koji su to ljudi "gmizavci" da su doprinijeli da prof. Ramić da ostavku? O njima bi trebalo pisati javnosti da znamo kakve budale imamo. Takav slučaj imamo i Australiji u državi Queensland. Postoji bošnjačka džamija koju vode oni koji su do skora pljuvali na Bosnu i Hercegovinu i njenu borbu. U tim grupama ima rukovodioca i onih koji su od 1992. do kraja rat nosili uniformu srpskih policajaca u Banja Luci. Takvi određuju smisao života Bošnjaka u Queeslandu. Oni određuju da se Bošnjaci ni uz Ramazan ni uz Bajram ne sastaju sa ostalim muslimanima svijeta. Imaju svega 400 članova dok u državi živi nekoliko hiljada Bošnjaka-muslimana. Neće ljudi u grupu koja je profanisana. Imam ove džamije je po mojoj ocjeni veliki sebičnjak, željan para. Kupio je kuću na kredit. Godinam je osporavao gradnju Džamije jer je planom bilo predviđeno stan uz džamiju. To naravno ovom hodžici (iz Srebrenika) nije išlo u prilog jer on mora kuću da otplaćuje. On klasificira ljude po tome je li neko za ili protiv njegovog (ne)rada. Plaćen je punom plaćom a samo džumu drži i subotom 6-7 djevojčica dolazi na "vjeronauku". Volio bih kada bi neko iz Sarajeva došao i sagledao svu situaciju i da se smijeni ovaj hodžica šićaroš. Skupiti treba sve napredne snage i bagru najuriti neka rade sa četnicima. 

Vijesti: