Podrške plemenitih

Amira O

Amira Osmanagic Kamenjas

Emir Ramic da te dragi Allah nagradi za sva učinjena dobra djela u borbi protiv hasuma nase nam jedine Domovine!
Srdačan Selam iz Minhena!

Vijesti: