Podrške plemenitih

Osman Guzina

 

Moje viđenje vašeg sveukupnog angažovanja u našoj krovnoj organizaciji Kongresu Bošnjaka Sjeverne Amerike i Kanade te Vas kao našeg aktuelnog predsjednika (i sada za mene i mnoge druge Bošnjake) je samo u superlativima, ono najbolje koje mi imamo.Vi ste posvetili cijeli Vaš angažman za interese i dobrobit svih Bošnjaka na ovom dunjaluku ma gdje bili. Niste štedjeli truda i rada samo da se nas Bošnjački korpus ujedini kako u političkom smislu, tako i u duhovnom u našoj vjeri islamu. Za svakoga ste imali lijepu rijeć, a Boga mi i britak jezik protiv onih koji nastoje da naš narod još više razjedine s namjerom da ga unište. Ali tu ste bili Vi poštovani gospodine Ramiću da zaštitite sve naše interese. Vašim prinudnim povlačenjem sa odgovorne funkcije predsjednika našoj organizaciji je načinjen ogromni gubitak, ja sam lično razočaran i smatram da oni koji su doprinjeli ovakvoj Vašoj odluci će snositi veliku odgovornost za ukupno stanje našeg naroda raseljenog diljem dunjaluka. Ne vidim adekvatnu zamjenu za vaše pregalaštvo u Kongresu te smatram da će isti sigorno nazadovati. Dragi Emire hvala Vam na svemu što ste učinili za dobrobit našeg napačenog naroda. Nemojte posustati na Vašem pravom putu te molim dragog Allaha dž..š. da Vas obaspe svojim milostima.

Vijesti: