Podrške plemenitih

Mirza Čardaklija

 

Iz moje perspektive Vi ste uspjeli biti prisutni sa Vašim radom i u Bosni i Hercegovini, što je samo za sebe veoma pozitivno, a nikako lahko. Mislim da ste uspješno promovisali Vašu organizaciju prema vani i činili dobro za naše građane. 

Vijesti: