Podrške plemenitih

Edhem

Svak ?ast. Ne smijemo zaboravljati genocide koji ve? 300 godina nad nama izvršavaju naše komšije. Treba do se dozovemo pameti, da uvijek budemo na oprezu jer naši krvoloci i dalje mašu kamama.

Vijesti: