Podrške plemenitih

Emira

Ljudska i intelektualna gromada i naš najbolji ambasador. Veliki respekt i poštovanje našem Emiru koji je uložio mnogo rada i truda za dobrobit nas i naše Domovine, zaista sve pohvale. Hvala velikom ?ovjeku, kamo sre?e da je više takvih ljudi koji se istinski bore za našu BiH

Vijesti: