Podrške plemenitih

Adem Hamdić

 

Emire, jako cijenim Tvoj angažman u Kongresu Bošnjaka Sjeverne Amerike, dijaspori i matici uopšte. Učinio si sve moguće za našu Bosnu i nas Bošnjake. 

Vijesti: