Podrške plemenitih

Emira

Naš najbolji ambasador Emir  i najve?i ponos. Respekt i veliko hvala Emire za sve što si uradio i radiš za našu državu BiH, bošnja?ki narod i za sve žrtve genocida u BiH. Od srca se zahvaljujem gos. Brian Masse i svim gradovima Kanade koji su podržali rezoluciju i proglasili 11. Juli Danom sje?anja na žrtve genocida u Srebrenici i sedmicu od 11. Jula sedmicom sje?anja na BiH. Zasluzujete sve pohvale i veliko poštovanje. ??

Vijesti: