Podrške plemenitih

Esad

Hvala gradona?elnici što se odazvala na tu vašu inicijativu, ali ustvari ona treba biti zahvalna vama u INSTITUTU ZA ISTRAĊ½IVANJE GENOCIDA KANADA.

Vijesti: