Podrške plemenitih

Maid Bahonjić

 

Jedan od rijetkih Bošnjaka koji nesebično žrtvuje sebe, svoje vrijeme i novac u lobiranju na zapadu za našu zajedničku Bosnu i Hercegovinu.

Njegova upornost se između ostalog ogleda u djelu da se ponovo propagira životno pravo jednog naroda da se zovu Bošnjaci i upotrebljava Bosanski jezik koji nam je neravnopravno zabranjeni od strane unutrašnjih i vanjskih dušmana, prije više od jednog vijeka. Samo pravo bošnjačke dijaspore da se izjašnjava ispravno kao Bošnjo  i da njen jezik bude prihvaćen na Sjeverno Američkom kontinentu i upotrijebljen danas u svim državnim institucijama gdje je Bošnji potrebna pomoć, velika je pobjeda za sviju nas ali moramo priznati djelo malog broja ljudi, od kojih je jedan i naš Emir. Pokušaj i uspijeh Emira i njemu sličnih su probudili nas Bošnjake da poradimo na samoosviješćenju i potražimo istinu kroz samoobrazovanje o našoj vlastitoj prošlosti, koristeći se realnom istorijom a ne onom koju su nam dušmani servirali. Aferim Emire i Molim Boga da te nagradi za tvoj rad.

Vijesti: