Podrške plemenitih

Jusuf Pehadžić

 

Upoznao sam vas kao neumornog, neustrašivog i pravednog borca za Bosnu i Hercegovinu u dijaspori. Kao član, podpredsjednik i predsjednik Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike bio si svijetla tačka koja nas je predvodila, udruživala i vodila ka pravdi i upoznavanju cijeloga svijeta o nepravdama i strahotama koje su nam počinili dušmani u suradnji sa međunarodnom zajednicom u Srebrenici, Prijedoru, Kljuću, Biljanima i mnogim drugim mjestima Bosne i Hercegovine. Završit ću sa svojom ličnom krilaticom koja se može dati tvojoj ličnosti. "Living with purpose is the only way to realy live."--and what you think of me is none of my business." 

Vijesti: