Podrške plemenitih

Anes Cerić, SSDBIH, Engleska

 

O Kongresu Bošnjaka Sjeverne Amerike sam saznao i uspostavio prve kontakte pocetkom 2001 godinu u okviru aktivnosti na organizovanju Svjetskog sveza dijaspore Bosne i Hercegovine. U to vrijeme smo sa svojim kolegama iz UK, Danske i Australije nastojali da uspostavimo kontakte sa svim bh organizacijama širom svijeta u cilju uvezivanja u Svjetski savez dijaspore Bosne i Hercegovine. Od njegovog osnivanja, aktivnosti Kongresa su bile sve bogatije i raznovrsnije i ugled i popularnost organizacije su rasli iz godine u godinu. Svakako da je značajan doprinos u svemu tome imalo i aktiviranje gospodina Emira Ramića u rad Upravnog odbora, a potom I njegovim izborom za predsjednika Kongresa.  Od gospodina Ramića smo redovno informisni o inicijativama I aktivnostima Kongresa za dobrobit naše domovine, Bošnjaka Sjeverne Amerike i cjelokupne bosanskohercegovačke dijaspore. Zahvaljujući aktivnostima g. Ramića i njegovih saradnika i lobiranja kod američkih senatora i kongresmena usvojena je Rezolucija o genocidu u Srebrenici u američkom Senatu i Kongresu, te je takođe usvojena izjava o genocidu u kanadskom parlamentu. U cilju integracije Bosnjaka u američko društvo svakako da značajnu ulogu imaju i veoma dobro posječeni tradicionalni godišnji susreti Bošnjaka Sjeverne Amerike.  BH mediji su redovno izvještavali o reagovanjima Kongresa na aktuelnu situaciju u domovini, kao što je bilo pitanje dvojnog državljanstva i ukidanja člana 17 Ustava Bosne i Hercegovine, promjene Izbornog zakona, pitanje Ustavnih promjena, nostrifikacija diploma, Plana i Programa za bh dopunske škole i mnoga druga pitanja koja su od interesa Bošnjaka Sjeverne Amerike.  Kongres je u okviru svojih mogućnosti dao doprinos i u organizovanju SSDBiH kroz prisustvo svojih delegate na Kongresima SSDBiH. Imao sam čast upoznati i g. Ali Lejlića koji je ispred Kongresa bio član delegacije SSDBiH koja je išla u radnu posjetu državnim institucijama Bosni i Hercegovini. Iz ovih nekoliko aktivnosti može se zaključiti da je Kongres zastupao interese svoga članstva i cjelokupne bh dijaspore kako u domovini  tako i u Sjevernoj Americi. Gospodinu Ramiću, saradnicima i svima koji su dali doprinos u ostvarivanju aktivnosti Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike upučujem iskrene čestitke uz nadu i vjeru da će Kongres nastaviti da zastupa interese Bošnjaka Sjeverne Amerike i cjelokupne bh dijaspore.

Vijesti: