Podrške plemenitih

Ismail ef. Fetić, imam BIC Hamilton

 

Već duže vrijeme svjedok sam napada na ličnost našeg brata Emira Ramića. Posebno je karakteristićno i veoma tužno da ti napadi dolaze od pojedinih kolega. Emir Ramić je član moga džemata od njegovog osnivanja, član je džematskog odbora od samog početka, registrovao je našu zajednicu, jedan je od najzaslužniji za onu rečenicu koju Senad ef. Agić reče predstavljajući džemate na susretima u Seattlu, citiram: “Džemat u Hamiltonu je jedan od naših najboljih džemata”. Emir je pomogao i pomaže rad i svih drugih džemata u Kanadi i mnogih džemata u SAD. Učestvuje u svim akcijama naše Islamske zajednice. Zaista se kolega Senad ef. Agić ne mogu složiti sa tvojom ocjenom o Emiru kao čovjeku koji unosi razdor. Svjedok sam Emirovog rada u ime Allaha dž.š. ne samo za Islamsku zajednicu, već i za Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike. Svjedok sam svih njegovih proživljavjanja poslije Skupštine Kongresa u St. Louisu, kada je drugi dan po dolasku  podnio pismenu ostavku na dužnost predsjednika Kongresa, ali ostao je po nagovoru mnogih Bošnjaka širom dijaspore, od koji su mnogi tu u Chicagu. Svjedok sam njegovog rada koji se poštuje ovdje u Kanadi, a znam da se poštuje i sirom Amerike, dijaspore i naše domovine. Gdje su Senad ef. Agić i kolege oni silni aferimi koje ste upučivali Emiru za njegov rad kada vas je sviju konsultovao o svim pitanjima iz rada Kongresa? Zar takav čovjek može unositi razdor? Mislim da ne može jer sve ono što se radi u ime Allaha dž. š. ima trajnu vrijednost koju ne mogu pobrisati postupci nekih pojedinaca. Vremenom će se zaboravit  Emir Ramić, ali će ostati činjenica da je on u ime Allaha dž. š. bio glasnogovornik islamske, nase krvave prošlosti, turbulentne sadašnjosti i sigurnije budućnosti i da je zajedno sa mnogima od nas dao svoj veliki doprinos bošnjačkom dijalogu. I dan danas on poziva u dijalog na svim manifestacijama na kojima učestvuje. Mi imami, kao duhovni lideri, unutar sebe trebamo biti tolerantni prema onima koji misle drugačije o istoj stvari. Jedna od največih blagodati ovoga svijeta je da su ljudi različiti, da različito misle. A da bi čovjek mogao misliti, on mora imati slobodu. Ali,u obilju slobode govora i oni što - ne misle, umišljaju da je njihovo mišljenje jedino ispravno. I otuda potiće kaljanje, vrijeÄ‘anje i ponižavanje ličnosti čovjeka, što  je grijeh.  Zahvalan sam Allahu, što imamo ljude poput Emira koji rade ono što je najbolje za našu vjeru i naš narod. Svjestan sam da ima onih koji misle drugačije. Ja cijenim svačije mišljenje i spreman sam saslušati svakoga. Ali, način na koji neke kolege saopćavaju svoje mišljenje, nije prihvatljivo zato što je isključivo, zlonamjerano, što vrijeÄ‘a i ponižuje covjeka. Vodimo računa, poštovane kolege, da svojim riječima ili postupcima ne uvrijedimo drugog muslimana. Poželjno je da imamo različita mišljenja, koja treba da razmjenjujemo u duhu islamske tolerancije i uvažavanja. Posebno nam to treba u procesu oko uspostavljanja Mešihata. Nismo mi u Kanadi, drage kolege, protiv Mešihata, i ne želimo mi svoj vlastiti Mešihat i Kongres, ali tražimo da se džematski odbori više pitaju za to, tražimo da džematski odbori imaju više informacija o tome šta se radi u Islamskoj zajednici, a da mi imami budemo istinski duhovni lideri koji će braniti i ojačavati našu vjeru, posebno meÄ‘u našom djecom i omladinom koja sve više luta kao muha bez glave ovim dunjalukom.  Molim Allaha dž.š. da meÄ‘u nas posije slogu i da nas na putu dobra pomogne. Ja sam imam u BIC Hamilton skoro 10 godina i cijelo to vrijeme sam radio sa Emirom. Dobro mi je poznata njegova zasluga za razvoj našeg džemata, džemata u Kanadi i džemata u SAD. Isto tako dobro mi je poznato koliko je on uložio truda u  odbranu i jačanje naše vjere i nešeg bošnjastva na ovim prostorima. Ono što želim posebno istaći, drage kolege, jeste činjenica  da je Emir kao ni jedan do sada lider Kongresa svaku akciju Kongresa popratio sa prvobitnom konsultacijom sa nama imamima. To se u prošlosti nije dešavalo.To je očigledan znak njegove želje za jedinstvom obe krovne organizacije  Bosnjaka Sjeverne Amerike. Problemi funkcionisanja Islamske zajednice trebaju se rješavati unutar legalnih organa Islamske zajednice i oni se ne trebaju reflektovati na odnos sa Kongresom, koji je  je samostalna organizacija koja treba biti u neposrednoj vezi sa Islamskom zajednicom ,ali Kongres  ima svoje legalne organe cije odluke se trebaju poštovati. Ja imam pravo da govorim o ličnosti Emira Ramića jer sam ponajviše upoznat sa njegovim radom kako na našem lokalnom nivou, tako i šire. Smatram da nijedan njegov čin u njegovom radu nije uperen protiv Islamske zajednice, već naprotiv za naše tako potrebno jedinstvo. Očevidac sam Emirovog zalaganja za Islamsku zajednicu u momentima kada su pojedinci unosili probleme u radu nase islamske zajednice. Očevidac sam njegove borbe da se prikaze znacaj Islamske zajednice zbog čega je počesto dolazio  u sukob sa mnogima koji nisu željeli dobro našoj zajednici. On je član UO Islamske zajednice i na toj dužnosti je po meni dao veliki doprinos. Kamo sreće da su i drugi tako radili, mi bi već imali jaku Islamsku zajednicu, odnosno Mešihat. Stoga, drage kolege, predlažem da prestanemo sa ličnim optužbama, da zajednički naÄ‘emo najbolje rješenje za dobro kako Islamske zajednice, tako i Kongresa. Jer obe organizacije su nam i te kako potrebne. I ono, što je još potrebnije, je jedinstvo naših krovnih organizacija. Nemamo mi mnogo ljudi, drage kolege, koji sebe žrtvuju za naše zajedničko dobro. Zato te ljude trebamo čuvati. Ne mogu a da ovom prilikom ne spomenem našeg cjenjenog profesora Emira Ramića, a razlog je njegova nedavna ostavka na poziciju predsjednika Kongresa.  Zaista sam iznenaÄ‘en i donekle šokiran ovim korakom, ali ne mogu te kriviti Profesore Ramiću za ovaj potez jer mi koje si najviše zadužio nismo dovoljno stali uz tebe u ovim teškim trenucima napada na tvoju ličnost. Ovo je sramota svih nas. Svi priznajemo da niko prije tebe a bojim se i poslije tvoje ostavke da će i blizu učiniti za Kongres, Bosnu i Hercegovinu i Bošnjake kao ti. Ova dešavanja meÄ‘u nama i u Bošnjačkoj dijaspori su samo odsjaj one vječne borbe izmeÄ‘u istine i laži te mi je zato žao da smo posustali. Tebi dragi moj Profesore Ramiću, iskreno se zahvaljujem na pregalštvu i trudu koji si uložio u ideju osvješÄ‡ivanja Bošnjačkog bića u dijaspori, posebno se zahvaljujem za sve što si učinio i što čes i dalje činiti za nas džemaat . Molim Uzvišenog Allaha da nam prosvijetli razum i uputi nas na najbolje što nam je činiti u ovom kritičnom trenutku. Što se tiće Emirovog rada u Kongresu jedno je sigurno on je radeći u Kongresu uvjek prvo mislio na svoju zajednicu, kojoj je zahvalan za sve svoje uspjehe i kojoj u znak zahvalnosti poklanja primjerak Kur’ana starog 250 godina koga je dobio od Reisu-l-uleme IZ BiH dr. Mustafe ef. Cerića. Ne znam šta bih još rekao, osim da smo čudan i težak narod. Žalosno i sramotno. Umjesto da smo baš sada jedinstveni i čvrsti kao bedem, mi u jednom strahovito teškom periodu ispoljavamo slabosti od kojih me je strah i za nas i za BiH. Posebno mi je žao na kolege iz vrha Islamske zajednice. Ne znam šta je u pitanju: ili slabo vide, ili su nesvjesni, kao i većina neukog svijeta? Emire, Šta čes, Allah nekog kuša ovako, nekog onako, ali svakog kuša. Osaburi i znaj da imaš sve moguće razloge na zemlji da budeš ponosan ne samo na ono što si postigao nego i na ono što si pokušao. Ti znaš da insan može uvijek učiniti dobra, bez obzira na to je li ili nije na poziciji. Vjerujem da se nečes razočarati do te mjere da u tebi nestane entuzijazam. Znaj da ja i ogromna večina našeg svijeta i u Kanadi, a i u USA, cijenimo tvoj rad i da smo uz tebe, bez obzira što to nekad ne ispoljimo kako bi trebalo. Zahvalan sam Allahu što si u našem džematu i ponosim se što imam takvog prijatelja kao što si ti. Ovom prilkom bih takoÄ‘e želio nešto reči o pokušaju pojedinaca da naruše odnos izmeÄ‘u Kongresa i naše zajednica, odnosno mene i prof. Ramića. U tome ne samo da nisu uspjeli, već su jednostavno ignorisani, jer su to upravo oni koji ne misle dobro našoj zajednici. Hvala ti profesore i nastavi i dalje raditi za nas i našu domovinu.

 

Vijesti: