Podrške plemenitih

Profesor dr. Demirović F, Šef kabineta generala dr. Enver Imsirović – Munja, Predsjednika Kongresne narodne stranke zaštite ljudskih prava boraca i građana – pravde i morala RBiH/BiH i predsjednik Patriotskog fronta utemeljitelja suverenitata i dobrovoljaca odbrane RBiH/BiH

 

Vaše aktivnosti imaju veoma dobre brojne aspekte. Vaše patriotske aktivnosti su  utemeljene, ali (na žalost) realno je  pitanje ko je taj (od ovdašnjih i tamošnjih Bošnjaka) da to (ovdje i tamo) hoće da razumije, hoće da drži do uma i razuma koji je u vašim aktivnostima iskazan (činjenićno i dokazano utemeljenoga) te da tako i postupa. Na žalost (već podugo) takvih nema jer su nesposbni; a oni drugi (ispravni) su (podavno) digli ruke od ovakvog naroda i ovakvi vođa jer umorili su se da budu kao i onaj što (u izreci) uporno u pustinji doziva i poziva na pravi put (iz pustinje). Da smo u normalnijoj državi, da su nam bolji sugovornici-političari i da su nam zaitneresiraniji suaktivisti (narod); vaše aktivnosti bi bile i odlična polazna platforma za izlaz iz bh krize te i popravljanje dosadašnjih grešaka onih koji su do ovakvog stanja (griješenjima) doveli. Na žalost nemamo (na raspolaganju) ni jedan od tih parametara. Vama odajem puno priznanje na dobro (logički činjenicno, dokazno, korektivno, perspektivno) osmišljenom optimumu nužnih starteških pravaca (bh državnog i bošnajčko-nacionalno-narodnog) djelovanja. Mnogi su aspekti vaše aktivnosti su primjenjivi pod uslovom da se stvori kritična masa (istinskih) podržavatelja i (doraslih) implementatora.

Vijesti: