Podrške plemenitih

Midhad Menković,Hamilton,Canada

 

Želim da ti se zahvalim za sav tvoj trud i nesebičan rad kako za Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike tako i za rad u džematu Hamilton. Žao mi je što je došlo do ovog nemilog raskola u Kongresu, a najžalije u svemu tome je što su pojedinci nemilosrdno atakovali na tebe kao osobu. Znam da te je to jako pogodilo, ali tako je to sa nama Bošnjacima kad god neko ispliva na površinu i dokaže se mi mu gurnemo glavu nazad pod vodu. Pošto već godinama (od samog osnivanja BIC Hamiltona) radimo zajedno u Odboru, možda te ja poznajem viÄ‘e nego iko. Svi oni koji nisu radili na ustanovljavljanju neke zajednice u dijaspori neznaju kako je teÄ‘ko okupiti a kamo li motivisati nekoga da radi volunterski za dobrobit sviju. Mislim da smo mi to ovdje uspjeli svakako dobrim dijelom zahvaljujući tvojoj pomoći. Znam da si jako vrijedan i vrlo aktivan član Odbora od samog osnivanja i jedan jako skroman i za dijalog i kompromis uvijek otvoren čovjek, zato me ovi napadi  na tebe iznenaÄ‘uju. Jedna stvar je sigurna ti iza sebe imaš dugogodišnji rad i rezultate prije svega u oblikovanju i promociji Bošnjačkog bića kako u Kongresu tako i u našem džematu koji je po meni jedna od najvažnijih karika u  motivaciji i usmjeravanju naše nacije.Nažalost ja nisam prisustvovao sjednici Kongresa u St.Louisu i neznam tačno sve okolnosti pod kojim se ovaj raskol dogodio ali znam sigurno od Detroita pa nadalje da si ti u dobrom dijelu uobličio i unapredio rad Kongresa čak i prije što si postao predsjednik.Nastranu oni što tvrde da se moglo više, poznavajući nas i kako nas je teško motivisati mislim da je ovo najviše što se moglo postići. Nažalost ima onih koji sjede sa strane i nisu aktivni ni u kakvoj zajednici i samo kritikuju i uvijek su spremni da napadnu one koji rade za Bošnjake, kritika sama po sebi nije loša stvar ali sigurno ta kritika mora biti od onih koji su upućeni u rad kongresa, znaći od onih koji su aktivni. Mislim da je ovaj raskol trebalo rješavati kroz institucije Kongresa a ne ovako na ovaj naćin sa personalnim napadima i iznošenjem mahana u javnost, jer svako od nas  ima mahana i niko nebih volio da one postanu predmetom javnih rasprava. Nadam se da će razum prevladatii da čemo biti u mogućnosti da prevaziÄ‘emo ovo stanje i da Kongres izvuće pouku iz ovoga svega i nastavi sa radom još bolje u budućnosti, pogotovo sad kad nam je jedinstvo najvažnije sačuvati u ovim teškim vremenima za našu Bosnu. Emire neka te Alah dragi nagradi za sve ono što si uradio za Bosnu i Bošnjake ovdje u dijaspori i nezaboravi da nije mala stvar što primjerom pokazuješ svima nama u džematu kako treba raditi za svoj narod.

Vijesti: