Podrške plemenitih

Kemo Glavasevic, Februar,Erie PA, USA

 

Nism siguran da nakon dva susreta sa profesorom Emirom Ramićem mogu reći da ga poznajem. Ne, nikako, ali slobodan sam reći šta mislim o tom zaljubljeniku u Bosnu i sve ono što je bosansko. Prvi put sam se sreo sa profesorom slučajno. U gradu Erie, Pennsylvania, USA, Bošnjačka islamska zajednica Erie je, mislim, 6. decembra, 2003. godine, organizovala kulturno-zabavni program u cilju prikupljanja dobrovoljnih priloga za Bošnjačku islamsku zajednicu iz grada Totonto Canada. Gosti programa su bili efendije iz gradova Toronto i Chikago, te u to vrijeme clan bosansko-hercegovačke vlade gospodin Mašović i tada podpredsjednik Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike profesor Emir Ramić. Tokom zabave to veće mnogi članovi Bošnjacke islamske zajednice iz grada Erie bili su zauzeti slikanjem sa efendijama, a posebno sa gospodinom Mašovićem, dok je jedan član grupe gostiju iz grada Toronto sjedio usamljen. Moja supruga Dr. Jasminka i ja prišli smo tom gospodinu koji je sjedio usamljen i pozdravili ga. Pitali smo ga kako se osjeća u našoj sredini i predstavili se. Tako je razgovor krenuo. Tada sam saznao da je to Prof. Emir Ramić podpredsjednik Kongresa. Kada smo čuli da je profesor podpresjednik Kongresa upoznali smo ga sa nekim našim aktivnostima. Rekli smo mu da smo sa grupom ljudi iz grada Erie radili na projektu «Dani Bosne Erie» sa dobrovoljnom akcijom pomoći bolesnoj djeci u Bosni i Hercegovini, te da smo u periodu 1999-2001 godina u dvije osnovne škole (Mostar i Goražde) i dvanaestero bolesne djece u Bosni i Hercegovini donirali sa cca $15,000.00. Upoznali smo ga da je cilj manifestacije «Dani Bosne - Erie» bio organizovanje raznih vidova druženja u okviru naše zajednice i šire regije, njegovanje jezika, kulture i taradicija našeg naroda sapolitičkim opredjeljenjemusmjerenim na podržavanje jedinstvene Bosne i Hercegovine, demokratske zajednice svih ljudi koji žive u njoj. Pošto sam u to vrijeme površno poznavao šta su cilj i zadatak Kongresa pitao sam profesora da nam da malo više informacija o radu institucije u kojoj je podpredsjednik. Tako nakon dužeg vremena u USA baš tu na toj zabavi napokon da sam popričao sa nekim na jednom intelektualnom nivou o stvarnim problemima bosansko-hercegovačke dijaspore, Bosni i Hercegovini i situaciji u njoj i oko nje, a da nije bilo one «šuplje » priče što bi nasi rekli. Tu u razgovoru sa profesorom saznao sam da se cilj i program rada Kongresa podudara u visokom procentu sa ciljem i programom naše manifestacije «Dani Bosne - Erie» gdje sam ja bio predsjednik i jedan od osnivaća manifestacije. Drugi put sam se sreo sa profesorom u jednom organizovanom sastanku 8. aprila 2006. godine na kojem su bili prisutni osim profesora Emira Ramića, Muharem Obradović u to vrijeme aktivista Kongresa u gradu Toronto i grupa ljudi iz grada Erie sa kojima sam radio na projektu transferiranja manifestacije «Dani Bosne - Erie» u projekt «Bosanian Club Erie Pennsylvania». Poslije formalnog dijela sastanka gdje je bilo govora o radu Kongresa, predstojećoj skupstini Kongresa i projektu «Bosanian Club Erie Pennsylvania» pristupili smo razgovoru o neobaveznim temama. Kao što to biva u mnogim sredinama u dijaspori neobavezna tema razgovora bila je opet obavezna tema zvana «Bosna». Svi učesnici u razgovoru su sa puno elana, zanosa i znanja, ali i nostalgije pričali o Bosni da je bilo milina slušati razgovor, a kamo li uzeti učešÄ‡e u diskusiji. Tada tu bilo je zadovoljstvo slušati profesora Ramića koji je u jednom smirenom tonu govorio o Bosni i bosanskoj dijaspori, o bosanskom jučer, danas i sutra, te o problemima koje nije lahko riješiti, ali koje treba rješavati, a uz to u svakom trenutku raditi na promoviranju pozitivnih aspekata Bosne i bosanske dijaspore, bosanskog identiteta i bosanske vrijednosti življenja, ali i očuvati one bosanske vrijednosti, a ne jednostavno se utopiti u taj američki «multipot» i izgubiti svoj identitet. Ne poznajem dovoljno profesora Emira Ramića, ali sam siguran da je to ličnost koja je istinski borac za Bosnu i sve što je bosansko, da je to borac koji neće ustuknuti ni pred titulama ni pred funkcijama pojedinaca kao ni institucija kada je u pitanju zaštita i odbrana interesa Bosne, njenog naroda i svega onog pozitivnog sa bosanskim predznakom. , te prezentiranje istog.

Vijesti: