Podrške plemenitih

Bakira

Znajte da ste jedan od PRVIH Bošnjaka koji ste dali podršku nama žrtvama zlocina silovanja, jer mnogi zovu telefonom, privatnim porukama a da glasno progovore bar da kažu "Shvatamo žene žrtve rata i njihovu bojaznost" niko ništa žalosno i tužno, kakvi smo mi to ljudi.

Bakira Hasecic,

Predsjednica Udruzenja Zena rtava rata

Vijesti: