Podrške plemenitih

Hrzul

gospodine Ramiću!
Kad se (i ako se kada) bude mjerio vaš opus teško da će se naći kantar da izvaga vaš sustavni i konstruktivni angažman.
Hvala

Hrzul

Vijesti: