Podrške plemenitih

B. Maid

Emire,
Od srca cestitka za tvoj rad. Molim Allaha DZS da te nagradi za sav tvoj trud i dosadasnji rad. AMIN!
Maid Bahonjic.

Vijesti: