Podrške plemenitih

H. Alibasic

Na danasnji dan u Grand Rapidsu, prije cetiri godine, pored rodjenja moga sina Jakuba, clanovi Skupstine i UO Kongresa Bosnjaka Sjeverne Amerike su mi dali povjerenje i cast da budem predsjednik UO KBSA. Kroz rad sa KBSA u zadnjih pet godina upoznao sam i suradjivao sa puno divnih ljudi Bosnjaka, Bosanaca i Hercegovaca, iskrenih patriota, volontera koji rade za dobrobit BiH a da nabrojim samo nekoliko iz UO KBSA bivseg i sadasnjeg: Emir Ramic, Semir Djulic, Hamdija Custovic, Eldin Elezovic, Murat Muratovic, Rusmin Topalovic, Djenita Pasic, Mirza Velagic, Amir Makarevic, Ferid Sefer, Nerma Bjaramovic Campara, Amir Cackovic, Mirsad Smajic, Dzevad Buric, Dzafer Kulenovic, Kemal Hamulic, Haris Suko, Uzeir Ramic, Burhan Husika, Daniel Toljaga, Aldina Muslija, Meliha Pihura, Arnesa Omeragic, Vahid Suta, Zibija Cavcic, te mnogi drugi. KBSA je razvio odlicne odnose i partnerstvo sa Institutima za istrazivanje genocida iz Kanade, BiH (Dr. Smajl Cekic) i SAD (Sanja Drnovsek), BZK Preporodom iz BiH, Bosnjaci.net (Esad Krcic), Savjetodavnim Vijecem za BiH (Ajla Delkic, Admir Serifovic, Vehid, Esmir, Tarik), te sa RTV Bostel, i individualcima (Zijad Becirevic, efendija Tajib Pasanbegovic, Midhat Cehajic, Zefira Hedzic i mnogi drugi) i organizacijama a kojih ima jako puno da bi se ovdje mogli nabrojati. Zahvalan sam svima za trenutke koje smo emailom, telefonski, ili direktno proveli i podijelili, i svako na svoj nacin pomogli BiH.

Haris Alibasic

Vijesti: