Podrške plemenitih

Admir Muhic

OBZNANJUJEM!
Zahvalan sam Svevišnjem Bogu što sam postao član Internacionalnog ekspertnog tima Instituta za istraživanje genocida Kanada.
Nadam se da ću biti na nivou misije da istina bude samo istina te da uistinu istina bude moj put. Nadam se i da ću pomoći ovom Institutu te njenom direktoru Emiru Ramiću i cijelom kolektivu biti od koristi.
Uskoro se, ako Bog da, vidimo u Torontu!

Admir Muhic

Vijesti: