Podrške plemenitih

Sadmir K.

Ovo je jako bitno, da se zna istina i da ta istina bude opomena za budući period...da pošalje jednu preventivnu poruku...

S poštovanjem,

Karovic Sadmir

Vijesti: