Podrške plemenitih

Mustafa C.

Sinoć sam proveo ugodnu i nezaborvanu večer sa Bošnjacima u džamiji "Gazi Husrevbeg" u Torontu... iako bolestan Emir Ramić, predsjednik Centra protiv genocida, jedan od najbudnijih Bošnjaka, koji je inicirao moj susret sa Bošnjacima, došao je sinoč iz Hamiltona zajedno sa imamo Ismailom ef. Fetićem... na mom predavanju bili su i dugogodišnji glavni imam u Kanadi Tatib ef. Pašanbegović, kao i imam Nedžad ef. Hafizović... svima je bilo drago primiti selame od reisu-l-ulme Kavazovića... odziv je bio vrlo dobar i pažnja je bila odlična... rijetko kad sam se tako lijepo osjećao među svojim nrodom... mogu da zaključim da svi koji su došli otišli su zadovoljni, kao što sam i ja zadovomljan i sretan što sa s njima proveo nekoliko sati u razgovoru, posebno u bosanskoj sobi, koju su napravile Bošnjakinje (Smajić, Bajrić i dr.)... ove fotografije sve govore...

Mustafa Ceric

Vijesti: