Podrške plemenitih

Novinar Muhamed Jusić

Nisu mi poznati svi detalji oko dešavanju unutar Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike, jer sam ja ipak daleko. Ja sam jako cijenio vaš rad i trud. Siguran sam da ste Vi donijeli odluku za koju mislite da je najbolja i da je u najboljem interesu ljudi koje predstavljate. U svakom slučaju nadam se da ovo ni na koji način ne znači vaše povlačenje kao što se nadam da ćemo ako Bog da ostati u kontaktu.

Vijesti: