Podrške plemenitih

Uzeir R.

Uzeir Ramic: Emir Ramic je  gromada od insana, ljudina nad ljudinama, jeli Ramic ili nije.

Vijesti: