Podrške plemenitih

Aljoša Mujagić

 

Koristim priliku da izrazim svoju nadu da ostavka neće značiti prestanak Vašega angažovanja za korist naše dijaspore i domovine. Znam da ste imali ružnih trenutaka i teških situacija u radu kako sa našim narodom tako i u okvirima Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike. Uvjek sam smatrao da ste uložili izuzetan trud u afirmisanju Bošnjaka u ove dvije američke države. Svoje misljenje o Emiru Ramiću sam iznio više puta u Torontu   i posebno na web stranici Bošnjaci.net, te u razgovoru sa našim ljudima koji žive u jugo-zapadnom Ontariu. Neosporno je da je Emir Ramić uložio ogroman trud i ostvario rezultate kao ni jedan od prethodnih predsjednika Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike. Siguran sam da su mu u tome pomagali i ostali clanovi Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike, ali i da je on najviše "potegao" i pomogao da se Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike afirmiše i postane kao što Fatmir Alispahić reče smetnja politici komadanja Bosne i Hercegovine, za razliku od mnogih političara u domovini koji sve rade ali za svoju korist. Nadam se  da vaša ostavka neće značiti i prestanak  aktivnosti na afirmisanju dijaspore posebno Bošnjaka svih narodnosti. Iskreno se nadam da će sadašnje rokovodstvo Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike nastaviti sa radom koji će dovesti do afirmisanja istog u USA i Kanadi te u domovini. Hvala svima koji rade za dobrobit naše dijaspore i domovine. 

Vijesti: