Podrške plemenitih

Semso O.

Ova Vasa ideja oko podjele Cvijetova Srebrenice clanovima Kanadskog parlamenta moze ujediniti sve Bosnjake od Masrika do Magriba kao sto je Simon Wiesenthal ujedinio Jevreje oko Holokausta.

Semso Osmanovic

Vijesti: