Podrške plemenitih

Armin C.

Dakle, ako hoce reviziju pokrenuti imaju sav materijal spreman, ne treba cak ni placati usluge eksperata, a F.Boyl, dr.Ramić sa cjelokupnom svojom strukturom stavljaju se na raspolaganje državi.

Vijesti: