Podrške plemenitih

Amir Ahmić, Bošnjački oficir za vezu na MKTJ

 

Zasigurno si  sve "sabrao i oduzeo" kada si donio ovu odluku da odstupiš.Mislim da Te cijelo vrijeme Tvog angažmana, kao prvog  čovjeka  Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike,vodila iskrena ljubav prema Bosni i Hercegovini i Bošnjacima.Tvoja iskrenost i ljubav,izmeÄ‘u ostalog,izgleda nije bila u suglasju sa raznim političkim interesima ne samo u Bosni i Hercegovini , nego i na području koje pokriva Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike. Ono što znam, da je djelovanje Kongresa Bosnjaka Sjeverne Amerike u Tvom mandatu imalo strategiju, efikasnost i jasnost,a to mogu potvrditi jer ste bili aktivno uključeni oko mnogih pitanja u vezi sa radom MeÄ‘unarodnog krivićnog tribunala za područije bivše Jugosalvije.  Iako se nikada nismo zvanično upoznali i fizički sreli imam utisak da se znamo godinama. Nekako se čini kao da smo zajedno proveli djetinjstvo i školske dana, te da nas je agresija na našu Državu privremeno razdvojila. Ovakav utisak i osječanje naših meÄ‘usobnoh odnosa zasigurno nosim iz Tvog otvorenog, patriotskog, profesionalnog i prijateljskog nastupa prema meni i poslu koji obavljam. U teškim bitkama za opstanak MeÄ‘unarodnog krivičnog tribunala za područije bivše Jugoslavije  kao i u progonu najtraženijih zločinaca Tvoja podrška i podrska Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike je bila veoma značajna. Kao čelni čovjek Kongresa, zajedno sa njim, si uočavao meÄ‘unarodnu dimenziju problema u vezi sa MKTJ, ali i značaj MKTJ  za Bosnu i Hercegovinu. Blagovremene i efikasne reakcije i djelovanja su omogučile ne samo potporu radu MKTJ, nego u posebnoj mjeri olakšale i naš rad i saradnju sa MKTJ. Moja iskustva u saradnji sa Tobom i Kongresom su više nego pozitivna. Tebi želim svako dobro uz želju da ne posustaješ u svoj borbi bez obzira na prepreke sa kojima se nažalost svi često susrećemo. 


Osmrtnicama ba

Vijesti: