Podrške plemenitih

Prof.dr. Ferid Muhić

 

Moja poznavanja istorije, organizovanja i djelovanja Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike, skromna kakva jesu, savršeno jasno i potpuno uvjerljivo potkrepljuju činjenicu da ste uprvo Vi ovu organizaciju izveli iz anonimnosti i dali joj ne samo legitimitet nego i politički prestiž i opšte poštovanje. Za mene, Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike je u Vama dobio svoju istinsku afirmaciju, a Vi ste, svojim zaista neumorniom radom i ogromnim angažovanjem postigli rezultate bez presedana u dijaspori. Ne znam za razloge ostavke, uvažavam Vašu zrelost i argumente uzete u obzir pri donosenju takve odluke, ali sam zaista veoma skeptičan  kako će Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike dalje produžiti! Biće veoma teško naći nekoga sa polovinom Vašeg elana i radne energije, i sa toliko ideja pretovrenih u akciju. Vi ste, ipak, najprije Vi, dakle čovjek, a svaki je čovjek više nego suma svih njegovih društvenih angažmana! Politički angazman, as hectic as yours, zna ponekad da skući prostor manifestovanju pravog čovjeka, što je, po meni, uvijek prevelika cijena i nenadoknadiva šteta! Biće mi uvijek veoma drago da produžim ovu komunikaciju, i posebno, da se sretnem sa Vama, pravim Emirom Ramićem. 

Vijesti: