Podrške plemenitih

Tajib P.

Ovako lijepa vijest pokazuje da u borbi za BiH nismo sami. Svako priznanje prof. Ramicu za neumoran kontinuirani rad.
Tajib Pasanbegovic

Vijesti: