Podrške plemenitih

Armin Custo

Hvala Institute For Research Of Genocide Canada (IGC) na čelu sa dr. Emir Ramic
Idemo dalje u borbi za istinu i pravdu!
Hvala dragom Bogu i roditeljima koji su mi bila najveca podrska u svemu, mojim prijateljima kao i Institutu za istraživanje zločina genocida Kanada na čelu sa direktorom dr.Ramićem. Danas sam završio drugu fazu u mom školovanju. Pred uvaženom komisijom uspješno odbranio magistarski rad. Specijalizacija je bila iz oblasti Evropskog graÄ‘anskog prava, tačnije Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava, član 6. Konvencije, pravo na suÄ‘enje u razumnom roku.
Malo se odmoriti, i idemo dalje u školovanju i stručnom osposobljavanju, sljedeća faza je doktorski studij.

Vijesti: