Podrške plemenitih

Bob Bratina

"Živjela Bosna i Hercegovina" kazao je Bob Bratina, član kanadskog parlamenta na današnjoj sjednici parlamenta Kanade povodom 25. novembra, Dana državnosti BiH. U ime svih graÄ‘ana BiH, ma gdje bili, koji svoju državu poštuju hvala vam gospodine Bob Bratina.
"Living Bosnia and Herzegovina" said Bob Bratina, a member of the Canadian Parliament at today's session of the Canadian Parliament on 25 November, the Statehood Day of B&H. On behalf of all citizens of BiH, wherever they are, who respect their country, thank you, Mr. Bob Bratina.
/E. R./

Vijesti: