Podrške plemenitih

Plemeniti govore

Mufida Zaganjori Gosp. Ramicu, Vi ste nas ponos, da nije bilo Vas nas zivot u Canadi bi bio sasvim drugaciji. Hvala Vam na svemu.

Vijesti: