Podrške plemenitih

Šaban Bašić

 

Gospodina Emira Ramića sam upoznao 2001. godine u Bošnjačkom islamskom centru Hamilton. U prvom razgovoru sa Emirom sam vido da ima viziju razvoja bošnjačke doijaspore i ogromnu želju da pomogne svome narodu i svojoj državi. Sljedeći naš razgovor je bio u mome uredu u St. Catharines. Emir me je tada upoznao sa svojom vizijom razvoja Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike, priznavanja bosanskog jezika u Kanadi i SAD, priznavanju imena Bošnjak u američkim i kanadskim dokumentima, otvaranju škola bosanskog jezika, otvaranju biblioteka sa literaturom na bosanskom jeziku, osnivanju bošnjačkog biznis kluba, zadruge ili banke. Tada mi je predložio da se pridružim realizaciji ovih tako značajnih ideja, što sam ja prihvatio. Emir je neumorno radio, radi i radiće na promoviasnju ideje i organizacije Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike, koje su baš njegovim radom i zaslugom prerasli u najači bošnjački glas u borbi za istinu i pravdu, glas koji se poštuje među svim iskrenim prijateljima Bosne i Hercegovine i glas od koga se plaše svi neprijatelji Bosnjaka i Bosne i Hercegovine.  Znam da je Emir zadnjih šest godina neumorno i nesebično radio na izgradnji Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike kao nezavisne krovne organizacija sjevernoameričkih Bošnjaka, institucije za koju mnogi kažu da je više uradila za Bošnjake i Bosnu i Hercegovinu nego cijela bosanskohercegovačka diplomatija i vlada. Zato je Emiru potrebno odati priznanje u vidu Bošnjaka ili Bosanca 2008. godine. I ako nije više predsjednik Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike, znam da će Emir i dalje raditi za dobrobit Kongresa Boišnjaka Sjeverne Amerike, Bosnjaka i Bosne i Hercegovine. 


Osmrtnicama ba

Vijesti: