Podrške plemenitih

Mustafa Ceric

O našem prof. Emiru Ramiću mogao bih napisati knjigu... no, ovoga puta hoću da kažem da je prof. Ramić najbudniji Bošnjak, posebno onda kad Sarajevo spava dok je njena inteligencija zapitana, upitana, indiferentna i nezosjećajna naspram gorućih pitanja, koja muće Bošnjaka širom svijeta... prof. Ramić je isntitucij aza sebe o čemu svjedoće beogradski mediji, posebno "Politika", koja ga analizira i progoni, ali ne može da mu stane u kraj, jer frof. Emir Ramić nije za prodaju i zato je Beograd uznemiren, jer uglavnom uspjeva da kupi sve i svakoga u Bošnjaka za svoje interese...

Dragi, Emire u ime svih Bošnjaka izražavam ti zahvalnost za sve što si dosad učinio i što činiš i što ćeš činiti ubuduće u osvješÄ‡avanju Bošnjaka u dijaspori i širom svijeta, posebno u našoj nam matici Bosni... Allah te nagradio i poživio da budeš linije nacionalne i državne odbrane Bosšnjaka i Bosne...

Mustafa Ceric

Vijesti: