Podrške plemenitih

Zemir Sinanovic

Profesor David Pettigrew je veliki čovjek i još veći prijatelj BiH. Učestvovao sam s njim na MeÄ‘unarodnim konferencijama o ratnim zločinima, posebno o najtežem ratnom zločinu-zločinu genocida. On jednostavno priča o genocidu nad Bošnajcima kao da je i sam žrtva genocida (što ustvari i jeste, jer je genocid nad Bošnjacima - genocid protiv čovječanstva). Profesoru Ramiću, veliko hvala jer oko istine o agresiji na R BiH okuplja čestite ljude diljem svijeta. Da nije prof. Ramića i još čestitih drugih ljudi diljem svijeta, veilkosrspka nacistička propaganda koja negira genocid uspjela bi meÄ‘unarodno javno mjenje ubijediti da su Bošnjaci bili, da jesu i da će biti opasnost koju treba genocidom "reducirati".

Vijesti: