Podrške plemenitih

Ismet D.

 

Cijenjeni Emire Ramiću, oživljavanje sjećanje na grozomorne dane genocida nad Bošnjacima i Hrvatima, posebno na djeci na početku njhovog životnog puta, u lijepom  bosanskom gradu Prijedoru  će naići na punu podršku svih pravdoljubivih  i čestitih  ljudi bez obzira na njihovu vjeru, naciju i rasu. Moja podrška Apelu je izraz i mojih spoznaja o strahotama izvšenog genocida u Prijedoru i moga uvjerenja da je ljudski opravdano  da se stalno, a ne samo prigodno, oživljava sjećanje na strahotne dane genocida, na dane  carovanja zla. Prof.dr. Ismet Dizdarević

Vijesti: