Podrške plemenitih

Emir Ramic na meti zlikovaca

EMIR RAMIC NA METI ZLIKOVACA

Autor: Armin Čusto, dipl.iur.

Radi sagledavanja potpune istine patriote ove države moraju konstantntno ponavljati opće poznate činjenice u cilju sprečavanja nasrtaja na državnost Bosne i Hercegovine, koji nikada neće prestati u glavama onih koji su krivi za agresiju i genocid na državu Bosnu i Hercegovinu, posebno današnje politike koje dolaze iz manjeg bh.entiteta. Potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma Bosna i Hercegovina je nastavila svoji pravni kontinuitet, naravno sa novim uređenjem (entiteti, kantoni) ali koji ne umanjuju niti u jednom segmentu njenu državnost. Svoju državnost i nezavisnost Bosna i Hercegovina je krvavo platila državnost, a nad Bošnjacima je u posljednjoj agresiji izvršen jedanaesti genocid koji je trebao da u potpunosti elimniše taj autohtoni narod na tlu Evrope.

 

Bošnjaci su kroz historiju bili izloženi političkom, kulturnom, intelektualnom ugnjetavanju bez prava isticanja svojih vrijednosti, nacionalnog identiteta, nemogućnosti izgradnje nacionalnih instituucija koji bi predstavljale svojevrsni bedem od napada već poznatih politika i ideologija koje su kroz genocid pokušavali djelomično ili u potpunosti uništiti taj narod. U današnjim uslovima mira, situacija u kojoj se nalaze Bošnjaci je veoma teška, iskazana u ne postojanju nacionalnog plana koji će doprinjeti ekonomskom, soocijalnom i kulturnom oporavku Bošnjaka, prvenstveno Bošnjaka u manjem bh.entitetu koji preživljavaju psihološki genocid i aparthejd. Navedene činjenice se moraju ponavljati kako bi shvatili ozbiljnost situacije u kojoj se nalazimo, zbog našeg historijskog usuda da često zaboravljamo šta nam se desilo, a naš merhametluk u kojeg svjesno upadamo mora prestati. Jedan od načina popravljanja našeg stanja jeste jačanje postojećih ali i izgradnji novih bošnjačkih institucija koje će u raznim segmentima društvenog djelovanja ponuditi modus vivendi bošnjačkog djelovanja.

 

Danas u Bosni i Hercegovini i svijetu djeluju veoma respektabilne institucije koje se bave promovisanjem i zaštiti interesa države Bosne i Hercegovine, Bošnjaka kao naroda, institucija kojima je područje djelovanja istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava. Jedna od tih institucija, jeste Insititut za istraživanje zločina genocida Kanada, koji kao naučna institucija sa svojim članovima u svoj spektar djelovanja stavlja genocid i njegovo istraživanje sa historijskog, pravnog, sociološkog, kriminološkog, ekonomskog, demografskog, psihološkog, politikološkog, kulturološkog, medicinskog, ekološkog i drugog aspekata. Navedeni institut sa svojim ekspertnim timom kontinuirano doprinosi borbi za istinu i pravdu, genocid koji počinjen nad Bošnjacima bude društevni fenomen (kao što je to slučaj sa holokaustom koji je počinjen nad Jevrejima) o kojem će se pisati i pričati, što podrazumjeva da niko više ne opsorava genocid nad Bošnjacima,koji uključuje osudu genocida nad Bošnjacima od strane svih država svijeta.

Institut za istraživanje zločina genocida u svom dosadašnjem radu izrastao je u ozbiljnu i prepoznatljivu naučnu instituciju, koja sa doktorom Emirom Ramićem na čelu neumorno traga za istinom i pravdom, pružanju pomoći onima koji su preživjeli genocid i koji su u protekloj agresiji izgubili svoje najmilije. Preko 200 hiljada ubijenih Bošnjaka, oko milion protjeranih Bošnjaka iz svojih domova, preko 50 hiljada silovanih Bošnjakinja, svakodnevno otkrivanje novih masovnih grobnica u kojima se nalaze tijela nevino ubijenih Bošnjaka pred Institut stavlja zadaću da kroz koncept koje obuhvata naučno-istraživačke projekate i metode u suradnju sa drugim insitutucijama doprinese zaštiti Bošnjaka.

Međutim u takvom djelovanju, zbog težine posla koji Institut obavlja, pritisci i napadi na Insitut su svakodnevni. Posljednji takav koji je i bio povod pisanja navedne kolumne jest napad koji je doživio prof. dr. Emir Ramić, direktor Insitituta za istraživanja zločina genocida od izvjesnog Luke Lukića, koji je uputio ozbiljne prijetnje po život dr. Ramiću. Cilj napada je jasan, zaustaviti djelovanje i rad doktora Ramića i Insitituta na čijem je čelu, posebno ako uzmemo obzir činjenicu da je dr. Ramić i Institut posljednjih mjeseci bio u žiži javnosti. Naime od Toronta do Atlante održano je niz manifestacija u kojima je fokus pažnje bila država Bosna i Hercegovina, obilježavanje njene državnosti, predavanja na temu genocida i značaju pisanja i pričanja o genocidu. Doktor Emir Ramić kako je to napisano u sedmičnom dnevniku profesora Ramića: „Od Toronta do Atlante“, predstavlja „svjetionik bosanske dijaspore na uzburkanom moru asimilacija“. Doktor Ramić neumorno uz potpuno uvažanje preživjelih žrtava agresije i genocida u BiH, doprinosi da se sazna istina, istina koja će kroz intelektualno i institucionalno djelovanje doći do svake države, njenih građana, vlada i parlamenata, da je genocid nad Bošnjacima rezultat planiranih politika s ciljem da se taj narod potpuno ili djelomično uništi.

 

Prijetnje koje su upučene prema doktoru Ramiću, direktoru Instituta za istraživanje zločina genocida Kanada predstavlja napad na sve patriote Bosne i Hercegovine, sve Bošnjake koji su u historiji svog postojanja preživjeli jedanaest genocida. Istovremno navedna prijetnja predstavlja na određeni način i potvrdu da je dr. Ramić na pravom putu, jer mnogima smetaju činjenice i istina, koje ih bude u noćima, koje im izazivaju košmare sa slikama nevino ubijenih Bošnjaka i silovanih Bošnjakinja i kao što jednom dr. Ramić napisa „Sve dok oni negiraju genocid, mi ćemo ih tući naučnom i sudskom istinom“.

________________________________________

 

Autor je član Internacionalnog ekspertnog tima Instituta za istraživanje zločina genocida - Kanada

Vijesti: