Podrške plemenitih

Nacionalna zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike ima pravo i dužnost da se isntitucionalno organizira kao samostalna i neovisna demokratska organizacija

 

Autor, Profesor Dr. Sacir Filandra, direktor KZB Preprod 

 

Institucionalno organiziranje je i političko artikuliranje bošnjačkog identiteta u Sjedinjenim Američkim Državama, a što je izraženo kroz Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike, dogaÄ‘aj je od nesagledive važnosti za Bošnjake i Bosnu i Hercegovinu. Kongresom je stogodišnja bošnjačka fragmentarna i partikularna prisutnost u Sjevernoj Americi prerasla u jedinstvenu nacionalnu organizaciju, u instituciju koju je utemeljila slobodna volja ljudi voÄ‘enih zajedničkim i opštim ciljevima. Opstanak i boljitak vlastitog naroda kroz njegovo predstavljanje i zastupanje na svjetskoj političkoj pozornici a što je moć, prestiž i ugled učinio od SAD u našem vremenu cilj je kojeg ova institucija baštini i s manjim ili većim uspjehom ostvaruje. Borba za bošnjačka prava istovremeno je i borba za bosanskohercegovačke interese, što na sretan način objedinjuje graÄ‘ansku i etničku dimenziju političkog bošnjačkog djelovanja u dijaspori. Takvo djelovanje je u uvjetima globalizacije, kada smo svi zahvaljujući infromatičkim sredstvima premošÄ‡avanja svijeta postali komšije, i Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike učinilo domaćom, svakodnevnom, aktualnom  bosanskoherecogovačkom činjenicom. On je  postao je ravnoprvanim sudionikom  bosanskohrecegovačke javne, društvene i političke scene. To da je djelovanje Bošnjaka Sjeverne Amerike postalo dio ukupnog bošnjačkog političkog života, da je uticalo i da utiče na donošenje odluka bitnih za Bosnu i Hercegovinu u svjetskim političkim forumima i domaćim institucijama, uveliko treba zahvaliti i gospodinu Emiru Ramiću. On je dinamizirao rad Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike i učinio tu instituciju nacionalno i uopće društveno relevatnom.

U pravilu kod zajednica bez izgraÄ‘ene kolektivne svijesti na visoko dosegnutoj tačci uspjeha dolaze i problemi. Tako je bilo i u ovom slučaju. Reklo bi se za Bošnajke ništa novo. Uvjeren sam da će se kriza vodstva Bošnjaka Sjeverne Amerike razriješiti. TakoÄ‘er sam uvjeren da će se riješiti na jedini mogući način, tj. na američki, a što znači slobodni, demokratski, proceduralni, liberalni način. Nacionalna zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike ima pravo i dužnost da se isntitucionalno organizira kao samostalna i neovisna demokratska organizacija. Samo takva forma organiziranja i djelovanja Bošnjacima i Bosni i Hercegovini može pomoći. UbijeÄ‘en sam da će tim putem gospodin Ramić i dalje ići. Sa Kongresom ili bez njega. U protivnom, kako sada stvari stoje, svoÄ‘enej Bošnjaka na vjersku zajednicu te njegove krovne nacionalne institucije na folklorni dodatak godišnjim susretima imama, jeste smjer kretanja koji nije svojstven duhu liberalnih i sekularnih društava slobodnog svijeta. Nadati se, s ove bosanske udaljenosti, da takvim pogrešnim smjerom naše stvari u dalekoj Americi neće ići. 

Vijesti: